Få ridser i generallakken

Forsvarschef Hans Jesper Helsø får mange roser, men i Iraksagen svigtede dømmekraften

Han har gjort lynkarriere i hæren, men taler alligevel gerne i maritime termer. -Når der er medvind, og det hele går godt, så får rorgængeren hele æren. Men når der er modvind, så lander alt "horseshit" på mit bord, sagde forsvarschef Hans Jesper Halsø torsdag til Ekstrabladet. Ikke noget med at snakke om kanonføde oven på sidste uges skideballe fra forsvarsministeren, som mildt sagt var utilfreds med, at Hans Jesper Helsø ikke fortalte ham, at forsvaret var i gang med at udbetale erstatning til de efterladte irakere til ofrene for skudepisoden. - Jeg har det bedst i modvind. Det er udfordrede. Man kan altid krydse sig frem, var forsvarschefens kommentar til kritikken af hans håndtering af Iraksagen. Og der har været modvind. Sagen om den danske soldat, der blev skudt af sine egne, og forsvarets og ministerens manglende evne til at fortælle om det, har endnu engang stillet spørgsmål til forsvarets evne til åbenhed. - Sagen giver skrammer til både ministeren og forsvaret, mener den konservative forsvarsordfører Helge Adam Møller. Når man spørger Berlingske Tidendes forsvarsmedarbejder, Christian Brøndum, som også har siddet med i en arbejdsgruppe om forsvarets åbenhed, så er det ikke kun Hans Jesper Helsø, der kan lastes for problemerne. - Egentlig vil han gerne have en åben debat, men når det gør ondt, så kommer han til at prioritere regulativerne. - Det er en lang proces, og jeg tror gerne han vil åbne forsvaret, men Iraksagen viser hvor svært det er. Her svigtede hans dømmekraft. Dermed sker det værste der kan ske for en forsvarschef, nemlig, at hans minister kommer i problemer, siger Christian Brøndum. Tradition for lukkethed Bataljonschef ved Skive Kaserne Poul Dahl, kender Hans Jesper Helsø tilbage fra Officersskolen og har ofte kritiseret forsvarets lukkethed. Han betegner forsvarschefen som en utrolig dygtig og kompetent leder, der går ind for åbenhed i forsvaret, men umuligt kan gennemføre målsætningen, medmindre der sker en holdningsændring. - Som forsvaret er nu, nytter det ikke noget bare at befale mere åbenhed. Der er en indgroet holdning til, at man holder sin kæft, og at det hele går bedst efter admiralens vise: "Stå aldrig til søs, lad de andre stå. Så får du kors og bånd og stjerner på", siger oberstløjtnant Poul Dahl. Han tror, at det først og fremmest er ansvarsfuldhed og ikke ond vilje, der ligger til grund for forsvarschefens tøven med at underrette forsvarsministeren om detaljerne i Iraksagen. Det er pensioneret generalløjtnant Ole Kandborg enig i. - Når forsvarschefen ikke har informeret ministeren, tolker jeg det ikke som et udslag for, at han vil tilbageholde oplysninger. Det er snarere et udtryk for en solid militær opdragelse, hvor man udnytter de beføjelser, man får med sin opgave. Er man ikke i tvivl, hverken spørger eller informerer man, siger Ole Kandborg. At den militære tradition spiller en stor rolle for Hans Jesper Helsø kan ikke fornægtes. Han kommer fra en officerfamilie og er vokset op i forskellige tjenesteboliger på Kastellet og på Sjælsmark Kaserne på Nordsjælland. - På den ene side har han stor forståelse for traditionerne, men på den anden side er han også en moderne officer, siger Christian Brøndum som forklaring på modsætningsforholdet mellem viljen til større åbenhed og den manglende evne til at gennemføre den i praksis. En bundsolid mand Det rodede forløb omkring Iraksagen passer meget dårligt til med den respekt, der normalt omgiver Hans Jesper Helsø og hans arbejde. Hele raden rundt beskrives han som utrolig kompetent og meget pligtopfyldende person. I Evangelisk Børnemission, hvor både han og konen er aktive, beskrives han som et varmt og ualmindeligt pålideligt menneske. - Vi opfatter Hans Jesper Helsø som en bundsolid mand med en fast tro, som skinner igennem den respektfulde måde, han omgås andre mennesker på, siger landsformand for Evangelisk Børnemission Kresten Jensen. Folk i militæret beskriver ham som en vellidt og imødekommende mand, der ikke går af vejen for en snak og kalder folk ved deres fornavn. Samtidig er man aldrig er i tvivl om, at det er generalen man snakker med, når man træder ind på hans kontor. Blandt politikere er han også vidt respekteret. - Helsø ved hvad han taler om og har sat sig ind i stoffet. Det vil selv folk der er uenige med ham sige, siger Helge Adam Møller. Jan Trøjborg har også kun gode ting at sige om Hans Jesper Helsø, som han ser som en moderne og dygtig leder, der kan føre forsvaret ind i en ny tidsalder. - Alle kan se, at forsvaret har et informationsproblem, men jeg mener det er en strukturfejl og ikke en personlig fejl, at det her er blevet håndteret så kluntet, og jeg synes det er uretfærdigt at fremstille det som forsvarschefens fejl, siger han.