Lokalpolitik

Få så bragt orden i rodet

DEN FJERNEDE KLIT: Nu er det på tide at borgmesteren og formanden for teknik og miljøudvalget, Inger Støtt får bragt orden i Deres rod i sagen omkring den fjernede klit i Højen. Begge taler i øst og vest uden at der er hoved eller hale på Deres forklaringer om hvad kommunen har givet tilladelse til. Inger Støtt har en ny forklaring på den natur ødelæggende hændelse hver gang hun udtaler sig, og hun må, om nogen anden være den der kan give den rigtige forklaring. Skagen kommune må have givet dispensation til terrænregulering, hvad man ikke må i Højen i henhold til lokalplanen og i denne dispensation må det klart og tydeligt fremgå hvor meget omfanget af terrænreguleringen er. For der er vel givet en skriftlig dispensation på grundlag af en begrundet ansøgning? De rodede udtalelser fra borgmesteren og Inger Støtt, i TV og dagspressen, skaber ikke den store tillid til at Venstre har styr på det. Det må være, både i Inger Støtts, borgmesterens og Venstres interesse at bevare og sikre vores kystlinie og natur. Det er i hvert fald i borgernes interesse. Derfor skal klitten genetableres og hvem der skal betale er underordnet, så længe det ikke er skatteyderne i kommunen. Bygherren, Rasmus Balling Nielsen mener ikke det er hans ansvar, men her har han lige glemt, at der i forbindelse med et byggeri ALTID er bygherrens ansvar, uanset om han har rådgivere til at varetage byggeopgaven. Hvis rådgiveren har ydet dårlig rådgivning er det et spørgsmål mellem bygherren og rådgiveren. Derfor Skal Rasmus Balling Nielsen blot få reetableret klitten og hvis han har en skriftlig tilladelse til at fjerne klitten fra Skagen kommune kan han sagsøge kommunen for omkostningerne. Til Frede Jensen, skuffer det meget, at du ikke er mere markant i dine udtalelser om den natur du skal forvalte. Det plejer du da normalt at være.