EMNER

Få svar allerede ved skranken

Modtagelsen på rådhuset bygges om

VRÅ:På kommunekontoret skal borgere i fremtiden have svar på enkle spørgsmål allerede ved indgangen. "Modtagelsen" skal bygges om sådan, at der bliver to øer med medarbejdere, der kan servicere borgerne og svare på spørgsmål, der ikke kræver, at en sagsbehandler inddrages. - Det vil dels spare borgerne for ventetid, når de kommer på kommunekontoret, dels spare sagsbehandlerne for at svare på spørgsmål som: "Hvormår får jeg tømt min skraldespand?", forklarer viceborgmester Henning Jensen. De nye øer bemandes med en medarbejder fra person- og kulturforvaltningen, en medarbejder fra centralforvaltningen og en medarbejder fra teknisk forvaltning, så alle fagområder dækkes ind, og de udvalgte medarbejdere skal have opdateret deres paratviden, så de kan svare på det meste. Desuden vil der naturligvis fortsat være folk til at tage telefonen. - Ombygningen er faktisk sidste led i en halvgammel sag. Det er et år siden, at vi vedtog at spare, hvad der svarer til to stillinger væk i administrationen. Til gengæld skulle vi lave fælles ekspedition på kommunekontoret og ændre lidt i telefontiderne, fortæller Henning Jensen. Ombygningen løber op i 200.000 kr. og skal godkendes endeligt i kommunalbestyrelsen på mødet i april. Hvornår ombygningen kommer til, er endnu ikke besluttet. Nu skal der først laves en detaljeret plan for projektet og indhentes tilbud.