Jernbaner

Få tog i stødet

Gevinster for miljø og klima, besparelser, større driftsstabilitet og færre støjgener er en række af fordelene ved en elektrificering af det danske jernbanenet.

Elektrificering er et vigtigt skridt på vejen mod en omlægning til grøn transportpolitik. Kun derigennem kan vi opnå målsætningen om, at jernbanen på sigt gøres uafhængig af fossile brændstoffer. Til stor fordel for vores omgivelser og fremtidige generationer. Når vi udarbejder transportpolitik må vi tænke langsigtet. Ligesom vi vil ruste vores børn på den bedst mulige vis i Folkeskolen til fremtidens strabadser, skal vi også indrette vores transportsystem, så det er tidssvarende. Eldrevne tog er billige både i anskaffelse og drift. På det tidspunkt, hvor vi alligevel skal ud og investere i nye tog, vil det derfor være økonomisk optimalt at elektrificere de mest trafikerede strækninger. Det vil sige, at selvom vi de næste år er afhængige af at få IC4-togene ud at køre, fordi der ikke er noget alternativ til at løse DSB's mangel på tog, så skal vi på længere sigt elektrificere jernbanestrækninger. Når elektrificeringen er fuldt indfaset, passer det tidsmæssigt med, at dieseltogene skal udskiftes. Til den tid vil det derfor økonomisk være ansvarligt og fornuftigt at investere i elektriske tog. Jernbanenettet mellem Lunderskov og Esbjerg, Køge Nord og Næstved, Roskilde, Holbæk og Kalundborg samt Fredericia og Aarhus er strækninger, som vil være oplagte at elektrificere. De vil desuden kunne give en økonomisk gevinst til samfundet. Aarhus - Frederikshavn bør også prioriteres som en hovedstrækning. På den måde kan togskifte undgås for gennemrejsende passagerer. Udover at en elektrificering af de fleste strækninger på sigt vil give store besparelser, vil der være en række grønne gevinster. Det samlede CO2 udslip i Danmark vil sænkes, og togenes energiforbrug nedsættes. På længere sigt kan jernbanen gøres uafhængig af fossile brændstoffer. En realisering af dette mål er afgørende for at fremtidens Danmark kan hænge sammen. At vi har høj grad af mobilitet baseret på vedvarende energi. Det er ikke kun statskassen og miljøet, der bliver tilgodeset ved en elektrificering. Pendleren kan se frem til, at de elektriske tog kan bidrage med kortere rejsetider, især på strækninger med mange standsninger. Naboer til jernbanen og stationer vil nyde godt af det reducerede støjniveau, som følge af en elektrificering. Godstransport, der kun kører på el-strækninger, understøttes. Sammenlagt er der rigtig mange gevinster ved en elektrificering. En elektrificering af det danske jernbanenet er et nødvendigt skridt på vejen frem mod et grønnere og mere mobilt Danmark. Derfor må vi følge med strømmen og få de danske jernbaner i stødet.