EMNER

Får 187.000 kr. for mistet ben

Firma idømt bøde på 90.000 kr. for arbejdsmiljølov-overtrædelse

SÆBY:Det står nu fast, at montør Bjarne Jensen, Sæby får en erstatning på 187.000 kr. efter at have mistet det ene ben ved en arbejdsulykke. Vestre Landsret har nemlig stadfæstet en dom fra Retten i Sæby. Erstatningsbeløbet dækker svie, smerte og tabt arbejdsfortjeneste. I juni 2002 skulle firmaet levere en ny kostald i betonelementer, der blev svejset til stålspær. Opgaven blev løst af et rutineret sjak. Under arbejdet skulle to halve elementer, der udgjorde et dør-element, på grund af en ændring skæres fri og flyttes. Bjarne Jensen skar den ene halvdel fra, men mens han stod på stigen, begyndte elementet at vælte ud af. Bjarne Jensen flyttede sig, men faldt over en brønd, så han fik det 700 kilo tunge element ned over det ene ben. Det måtte amputeres under knæet. Præfa-Byg afviste at betale erstatning, da Bjarne Jensen anlagde sag. Firmaets afvisning skete med den begrundelse, at der var tale om en helt almindelig arbejdsgang udført af rutinerede montagefolk. Men både Retten iSæby og Vestre Landsret er enige, om at netop fjernelse af et halvt dør-element, der kun var gjort fast i den ene ende, var en så usædvanlig operation, at firmaet burde have instrueret montøren om det farlige i situationen.