Lokalpolitik

Får de nok i løn?

ANSATTE:Den offentlige sektor er den største arbejdsplads for kvinder. I kommunerne udgør kvinderne 70-75 pct. af de ansatte. De lavest lønnede, vel at mærke. Det eringen naturlov eller markedskræfterne, der har været på spil her, men tværtimod kommunalpolitikere, der via KL har forhandlet sig frem til lønniveauet og uligelønnen med de faglige organisationer. Så her forud for kommunalvalget kunne man passende spørge kandidaterne, om de synes, at pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehælpere, pædagoger, sygeplejersker og folkeskolelærere får nok i løn? Og hvis ikke, hvad de vil gøre ved det? Det rigtige svar er, at de via deres parti og lønforhandlere vil sikre lønstigninger til de lavest lønnede. Line Barfod og Majbrit Berlau hhv. kommunalordfører og ligestillingsordfører i Enhedslisten