Får ekstra byrder

Seks kommuner kører forsøg med at give de ældre en pose penge i stedet for hjemmehjælp. De ældre skal ansætte og være arbejdsgiver for hjemmehjælperen. Det er en ladeport for ansvarsforflygtigelse. Ældre med behov for hjemmehjælp har ofte en længere sygehistorie. Hvorfor skal de bebyrdes med feriepenge, barselsopsparing, sygedagpenge? Var det så ikke bedre at løse det gennem en bedre normering af hjemmehjælpere? Det er rigtig godt, at de ældre selv er med til at bestemme, hvem der skal hjælpe dem. Det nytter bare ikke noget at smøre hele det administrative ansvar af på de ældre. Kommunen bør stadig være arbejdsgiveren, både inden for ældrepleje og handicaphjælp. Per Clausen folketingsmedlem (Enhedslisten), Vendsysselgade 8, Aalborg