Skovbrug

Får EU-støtte til genplantning

Ugilt Plantage får løvskovsomåde til erstatning for stormfald

UGILT:Miljøstyrelsen har givet tilsagn om støtte til delvis dækning af Sindal Kommunes udgifter til det videre arbejde med at reetablere to kommunale skovområder, hvor især Ugilt Plantage blev hårdt ramt af stormfald 9. januar. - Vi har lavet et overslag til genplantningsprojekt til 465.000 kroner, og vi har fået meddelelse om en 50 procents medfinansiering via EU-midler, oplyser teknik- og udvalgsformand Poul Dige Pedersen (V). Udvalget har netop godkendt teknisk forvaltnings forslag til det videre arbejde med at rydde op i Ugilt Plantage, der mildest talt ikke er et kønt syn i øjeblikket. I midten af maj måned fik en privat entreprenør overdraget arbejdet med at fjerne de faldne eller knækkede træstammer, og de ligger nu opsavet og i pæne stabler i udkanten af skovområdet. Tilbage på det store stormfaldsområde langs Ugiltvej ligger de mange træstubbe, som kommunens egne medarbejdere skal til at fjerne og knuse. Derefter venter et jordbehandlingsarbejde før genplantningen af det seks hektar skovområde kan sættes i gang. - Vi forventer at jordbehandlingen kan være færdig, så vi kan bruge foråret til at plante nye træer, siger Poul Dige Pedersen. Det bliver med løvtræer i stedet for ædel- og rødgran, og fortrinsvis med eg og bøg blandet med andre sorter som ask og lærk. - Vi har solgt en del træ, som har givet et overskud på 175.000 kroner, og det hjælper godt til finansieringen af genplantningen. Eget arbejde tæller også med i vores del af projekter, hvor EU-pengene gives efter krone til krone princippet, fortæller udvalgsformanden.