Lokalpolitik

Får færre flygtninge

Overvejer at lukke integrationsprojekt på Industrivej

AABYBRO:Der kommer stadig færre flygtninge til Aabybro Kommune, og derfor overvejer politikerne at lukke integrationsprojektet på Industrivej og opløse kommunens flygtninge-team til fordel for et samarbejde med Pandrup Kommune. Det var nemlig et af de temaer, som blev vendt på byrådets første seminar om de kommende budgetforhandlinger, bekræfter borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). Det skyldes, at Aabybro ligesom de øvrige kommuner får stadig færre flygtninge. I dag har Aabybros Flygtningteam 13 indonesiske flygtninge i det tre årige integrationsforløb samt 30 kurdiske irakere.Men til efteråret er de 18 kurdere færdige med forløbet, og til næste år glider endnu flere ud, så der stort set kun er indoneserne tilbage. Samtidig skulle Aabybro i år have modtaget 15 flygtninge, men har kun fået én og skal ikke modtage nogle til næste år. Det betyder, at der ikke er samme behov for at have sit eget integrationsprojekt. - Vi skal selvfølgelig tilpasse vores integrationsarbejde til det antal flygtninge, som vi har, siger Ole Lykkegaad Andersen. - Vi har politisk endnu ikke taget stilling til noget.Men vi vil i forbindelse med budgetforhandlingerne overveje, om det er hensigtsmæssigt at nedlægge vores eget Flygtningeteam og i stedet samarbejde med Pandrup Kommune og benytte deres Domino-projekt, siger Ole LykkegaardAndersen. Kommunen har allerede måttet afskedige tre af fem to-sprogede medarbejdere, som tager del i både det sociale liv og i undervisningen af flygtningene. Desuden har den hidtidige leder,Tenna Vad, forladt stillingen og fået nyt arbejde indenfor Aabybro Kommune. Samtidig er der allerede overvejelser om, hvad de lejede lokaler på Industrivej kan bruges til. Kommunen har nemlig lejet dem for en ti-årig periode, og der er syv år tilbage endnu. - Lokalerne vil være velegnet til et vejledningsforløb for ledige, oplyser borgmesteren. - Vi har hidtil kunnet notere et overskud på det sociale område på 1 million kroner på at have flygtninge, fordi vi får tilskud til integrationsarbejdet fra Staten. Men det vil med de færre flygtninge og det nuværende beredskab blive ændret til et underskud på én million kroner, siger borgmesteren. Men han understreger, at det ikke hænger sådan sammen, at kommunen tjener penge på at have flygtninge. - Vi har jo også udgifter på skoleområdet til modtageklasserne, forklarer Ole LykkegaadAndersen.