Får Hjørring de lovede pengene?

Politik er styret af mennesker ved at tage en uheldig retning.

Jeg kan huske, da jeg var barn, at politikerne var personer, der stod respekt om. Det var folk, man stolede på, og frem for alt blev de valgt på deres personlige holdninger, i hvert fald når det gjaldt lederne. Historien har jo så senere vist, at det ikke helt holdt stik, men alt i alt var de i deres tid mere respekterede end politikere er i dag, selv om der naturligvis også var skandaler på den tid, med politikere, der stoppede i egne lommer og lavede svindel med betroede midler. Nutidens politikere prostituerer sig selv i forhold til, hvad partierne traditionelt står for. Den seneste valgkamp er et strålende eksempel på den overbudspolitik, der kommer ud af det. Med situationen i Hjørring i frisk erindring er der vist ikke nogen, der tror på, at området får tilført 200 millioner ekstra i støtte, hverken til omskoling eller til nye arbejdspladser. Når talen gik så meget på omskoling, er det interessant at vide, hvad de arbejdsløse skal omskoles til. Da arbejdspladserne forsvinder, må det jo være til jobs, som ikke findes eller til jobs, der findes uden for Nordjylland. Altså skal de omskolede flytte væk fra landsdelen for at udnytte tilbuddet om omskoling, og hvad er det så lige, man har hjulpet med ? I Hjørring er en masse gode initiativer i gang De tager sigte på at skaffe arbejdspladser, og så må vi omskole til disse jobs, så vi beholder befolkningen i landsdelen. Det må være den rigtige rækkefølge, og jeg håber, at det initiativ, som advokat B. Dyrberg, revisor J. Broen og jeg har sat i gang, kan virke samlende på initiativerne således, at vi kan få mest muligt ud af de penge, som vi forventer, at borgerne i landsdelen vil være med til at skaffe. Kun ved at samle initiativerne til en samlet kraft i form af en pulje penge, der skaffer arbejdspladser, som med garanti vil blive i Nordjylland, kan vi lave noget, der bliver af blivende værdi. Vores initiativ, der omtales i NORDJYSKE Stiftstidende og 24NORDJYSKE i den kommende tid skal vise, om beboerne i Nordjylland er en befolkning, der bare piber og ikke selv vil deltage i initiativerne for at skaffe de ledige arbejdspladser, eller om der er tale om en befolkning, der knytter næverne og beviser for de politikere, der kun er interesserede i vore stemmer til valgene, at vi jævne folk kan selv. Vores initiativ er af en sådan art, at alle kan være med og yde en indsats uden at komme til at lide nød af den grund.