Lokalpolitik

Får intet ud af klage

NØRRESUNDBY: Beboere på Lars Dyrskøtsvej i Nørresundby har intet fået ud af den klage, som de sendte til Naturklagenævnet over, at Aalborg Kommune har inddraget et friareal og solgt det som byggegrund. Forud for salget af byggegrunden vedtog byrådet en lokalplan, som ændrede friarealet status. Det var flere beboere på vejen utilfredse med, og derfor klagede de til Naturklagenævnet. Efter beboernes opfattelse er lokalplanen i strid med loven, fordi byrådet ikke har lyttet til indsigelserne, samt at byggeriet vil ændre områdets karakter. Naturklagenævnet påpeger i sin afgørelse, at en kommune ikke er pligtig til at imødekomme indsigelser og ændringsforslag. Og at nævnet ikke har juridisk hjemmel til at efterprøve, om det nye byggeri passer dårligt ind i området, da der er tale om et skøn. Beboerne må derfor affinde sig med den lokalplan, som byrådet har vedtaget. Det betyder, at der bliver bygget på det tidligere friareal. mons