Får millioner til elevatorer og nye badeværelser i Amagergade

Beboerne skal stemme om stort forsøgsprojekt

ØSTBYEN:- Jeg vil nødigt tabe 31,3 millioner kroner på gulvet. Sådan en chance får man kun én gang, siger Ole Fischer, formand for Boligforeningen Vanggården. Allerede nu, før beboerne i Amagergade er ordentligt informeret, og længe før de skal stemme om sagen, er der mange i boligforeningens bestyrelse og i den lokale afdelingsbestyrelse, der går og er meget spændte på udfaldet af afstemningen. Det bliver nemlig ene og alene beboerne i de 60 lejligheder i afdeling 1, der afgør, om et stort renoveringsprojekt til mange millioner kroner skal gennemføres eller skrottes. Projektet rækker langt ud over almindelig modernisering, hvor der måske sættes nye køkkenskabe op eller skiftes vinduer. Her er der tale om en totalrenovering, hvor samtlige 60 lejligheder skal bygges om. Vægge skal brydes ned og flyttes, og der skal bygges helt nye badeværelser. Dørene bliver brede nok til, at man kan komme rundt overalt i kørestol, og der skal bygges elevatorer ind i blokkene, så beboerne også kan komme op og ned med både kørestol, rollator og barnevogn. Stigende krav Generelt bliver de nye lejligheder større, men der bliver til gengæld færre af dem. Ifølge planerne bliver der kun 43 lejligheder i afdeling 1 efter ombygningen. Beboerne i afdelingen skal ikke betale det store projekt alene. Boligforeningen Vanggården regner med at skulle bruge syv-otte millioner kroner på arbejdet, men har samtidig udsigt til at få hele 31,3 millioner kroner i tilskud fra Landsbyggefonden. Det skyldes, at Amagergade er udvalgt som ét ud af 22 forsøgsprojekter landet over. Sammenlagt vil Landsbyggefonden bruge én millard kroner i de nærmeste år på den slags totalrenoveringer af gamle, utidssvarende boliger. Sekretariatschef Birger Kristensen fra fonden siger: - Kravene til boliger er stærkt stigende, men det er en ny problematik at renovere i så stor skala. For at få gang i arbejdet har vi udvalgt et antal demonstrationsprojekter, som vi kalder dem. Fonden Realdania har støttet med 11 millioner kroner, som skal bruges til konsulenter og til at skabe netværk, så andre boligforeninger kan lære af erfaringerne. Flere familier For bestyrelsesmedlemmerne i Vanggården, som har forhandlet tilbuddet på plads med Landsbyggefonden, er der et klart, lokalt formål med projektet: - Vi skal have nogle flere familier til at flytte til Øgadekvarteret. Ellers lukker forretningerne, daginstitutionerne og skolen. Det bliver ét stort alderdomshjem, siger Ole Fischer. Han ser en fordel for børnefamilierne i, at lejlighederne bliver større, og at der bliver vaskemaskine i hver bolig i stedet for en fælles vaskekælder. Desuden bliver det nemmere med klapvogn og barnevogn, når der er elevator. - Men jeg håber og tror, at også ældre kan se ideen i det, siger boligforeningsformanden og henviser til, at de nyrenoverede lejligheder vil blive indrettet på ældres præmisser. Højere husleje Der er dog et par ting, der set fra beboernes synspunkt måske kan tale imod at sige ja tak til tilbuddet om de 31,3 millioner kroner fra Landsbyggefonden. For det første er der jo stadig de syv-otte millioner, som boligforeningen selv skal lægge. Alt andet lige vil moderniseringen betyde en huslejestigning. I dag ligger lejlighedernes størrelse på mellem 50 og 84 kvadratmeter, og prisen svinger mellem cirka 2200 kroner og godt 3100 kroner uden varme. Hvis projektet gennemføres, vil den mindste lejlighed fremover være på cirka 74 kvadratmeter og den største på cirka 110. En lejlighed på 87 kvadratmeter vil komme til at koste cirka 4000 kroner, oplyser Ole Fischer. For det andet skal samtlige beboere genhuses, mens byggeriet står på. Boligforeningen regner med at de fleste vil kunne få en lejlighed et andet sted i Øgadekvarteret, nogle endda i de tilstødende blokke i Amagergade. Erfaringer fra andre steder i landet viser, at mange vælger at blive boende i stedet for at flytte tilbage, så man undgår to flytninger. Under alle omstændigheder vil der ikke blive plads til, at alle kan vende tilbage.