Løgstør

Får uændrede vilkår i svømmehallen

Løgstør Handicapidrætsforening, Svømmeklubben RASK, Løgstør Dykkerklub og Rønbjerg Dykkerklub får uændrede vilkår i den nye svømmehal i Rønbjerg sammenlignet med den tidligere svømmehal i Ranum. Det har Folkeoplysningsudvalget slået fast. Indtil lukningen af Ranum Svømmeklub har bademesteren stået for opkrævning af gebyrer fra foreningerne og udvalget har netop besluttet, at opkrævningen fremover vil blive foretaget af Løgstør Kommune, men til gengæld vil gebyrerne være uændrede med 225 kr. pr. time for de unge under 25 år og 450 kr. pr. time for dem over 25 år. Folkeoplysningsudvalget påpeger, at ordningen med gebyrer fortsætter på samme vilkår som hidtil og foreninger, der har haft gratis timer i Ranum Svømmehal, fortsætter med det i den nye svømmehal, idet Folkeoplysningsudvalget ikke ønsker at forringe forholdene for foreningerne i forhold til tidligere. LØGSTØR Tilskud til undervisning Folkeoplysningsudvalget har besluttet at yde tilskud til undervisning og lokaler i forbindelse med aftenskoleundervisning til en række foreninger. Familie og Samfund i Løgstør KOmmune har fået 13.778 kr., SFOF-Løgstør 70.231 kr., AOF 193.202 kr., LOF 12.343 kr. Aktive Kvinder 69.111 kr., Løgstør Koret 5.926 kr., Løgstør Bios Venner 550 kr., Løgstør Husflidsforening 4316 kr., Happy Choir 1.000 kr. og Rønbjerg Sejlerskole 8.550 kr. FOR 50 ÅR SIDEN 1. juni Rasende ko på færde i Løgstør En rasende ko, der slap løs fra samlestalden i Løgstør, spredte i middags skræk omkring sig på sin vilde fart gennem byen. På markedspladsen for den imod en af Cirkus Louis" folk, som den stangede i underlivet. Falck blev tilkaldt og kørte den tilskadekomne til Løgstør Sygehus, hvor han blev indlagt. Kort efter blev Falck ringet op fra jernbanestationen, hvor man meddelte, at det var lykkedes at fange en vild ko, som man ønskede Falck skulle nedskyde, da den var fuldkommen desperat. Umiddelbart efter ringede telefonen atter på Falck, og denne gang meddeltes det, at koen havde revet sig løs fra jernbanestationen og var styrtet ud ad Bredgade. I nærheden af den nye andelsbolig gik dyret til angreb på en cyklende kvinde, fru Tage Jensen, der var på vej hjem til sit hjem i Bredgade. Den rasende ko greb cyklen og damen med sine horn og slyngede dem begge højt til vejrs, hvorpå den atter gik løs på den skrækslagne dame. Cementstøber Jens Andersen, Bredgade, kom nu til undsætning og det lykkedes ham at få dyrets opmærksomhed afledet fra fru Jensen, der blødte fra nogle sår, ligesom hendes klæder var iturevet. Koen løb nu ud af Bredgade. Cementstøber Andersen satte efter i sin lastbil og til sidst fik man den presset ind mod en mur, hvorefter det lykkedes at lægge en løkke om dens hals. Kort efter kom Falck til stede og skød det rasende dyr.