Får vi færre positive overraskelser?

Positive overraskelser har sendt aktiekurserne op. Arkivfoto: Scanpix

Positive overraskelser har sendt aktiekurserne op. Arkivfoto: Scanpix

Efter en periode fra marts til midten af maj med et stigende antal positive overraskelser blandt de økonomiske nøgletal, har vi over de sidste par uger fået en række nøgletal, som indikerer, at denne udvikling er toppet. Nogle af nøgletallene overrasker nu nedad! Aktiemarkedet har i de sidste par måneder – i lighed med både obligations- og valutamarkedet - reageret på de positive overraskelser og sendt aktierne op, obligationer ned og i et vist omfang genintroduceret spekulative valutaforretninger med lån i eksempelvis CHF og JPY og placeringer i ”højrentevalutaer”. Denne uge byder i modsætning til den foregående på en række afgørende nøgletal, der leder op til den følgende uge med de p.t. vigtigste nøgletal for industrien og beskæftigelsen i USA. Fokus i denne uge bliver i Europa på Ifo tal, der måler stemningen hos 7000 tyske virksomheder indenfor industri, byggeri, en gros- og detailhandel. Vi forventer den anden opgang i træk, hvilket signalerer, at det værste sandsynligvis er bag os – men, at vi fortsat taler om historisk global økonomisk svaghed. I USA er der fokus på forbrugertillid, nye ordrer og ikke mindst regionale målinger af industrien. Generelt forventes lidt bedre tal – men får vi en fortsættelse af de sidste par ugers tendens med flere negative overraskelser iblandt kan det være en indikation på, at markedet ikke længere vil få medvind fra den front! I forhold til de offentliggjorte nøgletal har vi siden starten af marts måned været inde i en periode, hvor nøgletallene generelt har overrasket positivt i forhold til, hvad økonomer og analytikere havde forventet på forhånd. Som alt andet i USA laves der statistik på den slags! I Europa har vi oplevet et af de højeste niveauer for positive overraskelser i 10 år - både i forhold til antallet af positive overraskelser og i forhold til størrelse af dem. Et billede der delvist genfindes i USA. Det vil sige, at det dommedagsscenario, der blev priset ind i nøgletallene ved udgangen af 2008 og starten af 2009, ikke viste sig at holde stik – de økonomiske indikatorer var mere positive end forventet og er nu blevet afløst af et lidt mere nuanceret syn på fremtiden. Et syn der nu også tager højde for historisk store rentenedsættelser, bankredningspakker og historisk store (globale) finanspolitiske lempelser. I gennem de seneste 8-10 dage er antallet af positive overraskelser imidlertid vendt, og tal som f.eks. amerikansk hussalg og detailsalg viste i modsætning til forventningen et fald. Får vi en fortsættelse af den udvikling på andre nøgletal, kan det være en forløber for en korrektion på markedet. Imod det taler p.t., at markedets opfattelse af risiko (målt på ”VIX” indekset som er et indeks over udsvingene på aktiemarkedet), for første gang siden konkursen af Lehman Brothers 15. september 2008 er under 30. Historisk et højt tal, men i forhold til de seneste 6 måneder lavt. Volumen på aktiemarkedet er dog ikke stor nok til, at man for alvor kan tale om et nyt ”Bull marked” (altså en endelig opadgående vending på aktiemarkedet), men vi befinder os p.t. på en knivsæg, der kan trække begge veje. Det vil sige, at markedet kan blive sendt retur på ny frygt for den økonomiske udvikling eller sendt yderligere op på positiv stemning/psykologi. Så … tyvstjålet fra en berømt amerikansk politiserie: ”Be careful out there”!