Får vi mon grænsekontrol og vejafgifter?

Angående den ulykke, det tilsyneladende er at bo 15-20 km fra en motorvej:

Er der mon lagt op til fremtidig "grænsekontrol og vejafgifter mellem kommunerne i Vesthimmerland" ? Noget sådant synes at fremgå af tirsdagens artikler om de næsten forfærdende forhold, erhvervslivet i den nye vesthimmerlandske kommune kommer til at stå i, fordi man der ikke har direkte adgang til motorvejen. Skylden for denne ulykkelige tillægges Nørager kommune, idet man dér har valgt sammenlægning med Skørping og Støvring. Jamen dog ! Selvfølgelig er det en uomtvistelig fordel af have motorvejsadgang, og jo bedre infrastruktur produktionsvirksomhederne har til rådighed, jo større fordele giver dette. Men nu er det vel ikke sådan, at der efter kommunalreformen bliver lagt hverken afgifter på gods eller personer, "blot" de skal bevæge sig gennem en nabokommune for at nå til/fra motorvejene ? Skal personer og gods fremover bringes til/fra Aars eller Farsø, så vil det formentlig foregå på ganske samme vis som i dag - og ad de helt samme veje. Nok kommer man til at køre gennem en ny kommune, men det vil næppe påvirke hverken brændstofforbrug, timelønninger eller tidsforbrug. Altså er situationen hverken bedre eller dårligere end i dag. Og mig bekendt er der ikke tidligere sunget sådanne "klagesange" fra det vesthimmerlandske erhvervsliv på grund af motorvejsføringen. Tværtimod husker jeg tydeligt, at erhvervsledere i dette område talrige gange har givet udtryk for tilfredshed med motorvejens positive indflydelse på erhvervsudviklingen i det hele taget. Nogle kunne selvfølgelig godt ønske sig endnu tættere på denne store trafikåre, men realismen tilsiger vel det umulige i at føre motorvejene ret meget længere ud end tilfældet allerede er i dag. Kort sagt ! Hvad er det for en gang urimelig klynk, der fremføres? Og hvilken form for "kompensation" forventer man de respektive ministre skal kunne diske op med ? Kommunalreformen har, efter min opfattelse, ingen (eller i hvert fald kun yderst begrænset) relation til den overordnede trafikstruktur. Uden at blive polemisk tillader jeg mig at erindre bl.a. den gode Aars-borgmester om, at vi i Fjerritslev-området har forholdsvis langt til motorvej, men at vi derfor ikke begynder at klage og kræver kompensation. Kompensation for hvad - og hvordan? Nej, ulempekompensation for den nye kommunalstruktur er ikke nødvendig. Tværtimod kan den ad åre forventes at bringe betydelig dynamik og grokraft til det lokale erhvervsliv - såmænd også det vesthimmerlandske. Må jeg derfor antage, at den noget diskante tone i denne debat må skyldes almindeligt julestress hos debattanterne. Den fortager sig forhåbentlig, når julefreden om få dage sænker sig over landskaberne og gemytterne. Måske kunne der tillige blive tid og evne til en smule sammenhængende eftertanke og indsigt. Vejene gennem den nuværende Nørager Kommune står også fremover helt til rådighed for erhvervsmæssig trafik uden afgifter, kontrol eller generende restriktioner ud over det, trafiksikkerheden tilskriver. Og det synes jeg er utroligt godt!