Frederikshavn

Fabrik med termoruder bygger nyt

Glarmester Bent Fick skaber plads til en fordobling af produktionsarealet i en ny fabrik i Esbjerggade

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bent Fick forklarer her om automatiseringens store landvindinger i forhold til den nuværende produktion på H.C. Ørsteds Vej. Foto: Peter Broen

Det er i nedgangstider, at man skal investere, siger man. Og det motto følger glarmester Bent Fick i Frederikshavn. Han er godt i gang med at fordoble produktionsarealet i sin termorudefabrik, som fra omkring oktober skulle være fuldt kørende med nyindkøbte og fuldautomatiserede maskiner til termorudefabrikationen. Det er en investering som formentligt ender op i et to-cifret millionbeløb, men da udvidelsen var nødvendig af flere grunde, så har Bent Fick ikke tøvet. Det er virksomheden AT Glas på H.C. Ørsteds Vej, som Bent Fick ejer, der undergår de store forandringer. - Vi stod overfor at skulle skifte maskinparken ud. Den har tjent os godt, men den kunne ikke mere. - Og da de nye maskiner fylder mere end de gamle, så skulle vi finde mere plads, siger Bent Fick. Den tyggede han på et stykke tid, men ved juletid var maskinerne købt og så skulle der turbo på. Og Bent Fick valgte at bygge nyt ved sin glarmesterforretning i Esbjerggade 2. - Allerede da jeg flyttede herud i 1997 erhvervede ekstra jord omkring virksomheden, så derfor er der plads til den nye hal på 1400 kvadratmeter. AT Glas har syv ansatte og selv om produktionen automatiseres forventer Bent Fick ikke, at der bliver færre ansatte. - Vi har da en forventning om et stigende marked, og vi regner med, at fabrikken er indkørt i løbet af september-oktober. Selv om Bent Fick havde taget alt i ed i forbindelse med byggeriet er han alligevel blevet mødt af overraskelser. Dels måtte der et hav af lad med sand ind under den nye fabrik - og inden det måtte jordlaget fjernes. Det kunne nemlig ikke bære. Og så måtte han erkende, at selv om kommunen har udlagt området til let industri, så var det så som så med ampere-styrken i området. Det giver så en ekstra udgift på ledningsføring helt ovre fra Pugilist. - Sådan er det med projekter, der kommer altid overraskelser, siger Bent Fick, som dog helst havde været foruden dem, der koster ekstra på byggeprojektets bundlinje.