EMNER

Fabriksvej - vejen, der ikke er der

Fa­briks­vej står der på skil­tet på det hvi­de hus, men ikke ret læn­ge, for nu kom­me skil­tet ned.Foto: Pe­ter Bro­en

Fa­briks­vej står der på skil­tet på det hvi­de hus, men ikke ret læn­ge, for nu kom­me skil­tet ned.Foto: Pe­ter Bro­en

DYBVAD:På Winkelgade i Dybvad undrer flere af borgerne sig. For Sæby Kommune nægter, at den vej, der går ved deres baghave eksisterer. Men vejen eksisterer - og så gør den alligevel ikke. Forklaringen er den, at vejen, Fabriksvej, havde sin storhedstid under daværende Skæve Sogn. Og den ligger godt nok på kommunalt jord, men betegnelsen af vejen er ”privat fællesvej”. - Jeg har selv opdaget vejen i min gennemgang af kommunes gader og veje som et led i kommunesammenlægningen, forklarer Hanne Knudsen fra Teknisk Forvaltning. - Men det er altså ikke en vej, vi vil kendes ved. Forvirringen begyndte, da en storm væltede en lysstander. Den ville borgerne gerne have op igen, og da var det, de opdagede, at Fabriksvej var deres egen. - Vi er ikke forpligtiget til at vedligeholde vejen, men man kan bestille os til for eksempel reparationer af asfalten - mod at vi så sender en regning. Ellers strækker vi os ikke længere end til at levere gratis strøm til lamper og udskiftning af lyspærer. Og nu skal vi nok se at få vejskiltet ned; det kan den lokalhistoriske forening så få, siger Helle Knudsen. At vejen ikke er nedlagt for længst, skyldes, at den fungerer som udkørsel fra de garager og carporte, en del af parcellerne på Winkelgade har i baghaven. Helle Knudsen mener for øvrigt, at Fabriksvej kan tænkes i tidernes morgen at være anlagt af slagteriet.