Fadervor en god idé

I den seneste tid har der - foranlediget af enkelte forældre og Humanistisk Samfund - været angreb på folkeskolernes ret til at supplere en morgensamling med et fadervor.

Senest har Socialdemokratiet stillet sig skeptisk over for skolernes ret til dette valg og givet udtryk for, at man om nødvendigt vil lovgive på området. Man kan ikke lade være med at tænke over, hvad konsekvensen i næste omgang ville være, hvis det ikke var tilladt med et fadervor. Vil man så også forbyde en juleafslutning i en kirke eller med en præst? Det er jo da i høj grad også en religiøs handling. Ud over det lidt forbløffende i, at man på denne måde vil tilsidesætte den lokale skoles vurderinger og tradition – og dermed ønsker en meget udansk statsstyring af skolen, så er angrebet udtryk for en forestilling om, at vi skal have en areligiøs skole. Ja, måske vil nogle mene en helt værdineutral skole! Det giver i høj grad mindelser om 70’erne, hvor man troede man kunne have en apolitisk skole. Det har man vist lært er en utopi! Herudover er det demokratisk betænkeligt, at hvis 85 procent - eller mere - af befolkningen i et lokalområde er kristne, må den lokale skole så ikke afspejle dette? Forstå det ret. Ingen skal tvinges. Børn, der har andre religioner eller som er ikke-troende skal naturligvis have den fulde frihed til ikke at deltage i et eventuelt fadervor. Vi har religionsfrihed og skal værne om friheden. I en globaliseret tid er det vigtigt, at vi gør os klart, hvad der er de danske værdier - og formidler det videre til kommende generationer. I Danmark hører kristendommen til de fælles værdier. Som led i formidlingen ønsker KD at styrke undervisningen i kristendom i folkeskolen. Desværre har alt for mange mennesker vrangbilleder i forhold til kristendommen - og tror det er forbuds- eller morallære. Børn har krav på at have god viden om, hvad kristendom er, og hvordan den kan praktiseres. Derfor ser jeg det også kun som naturligt og en god idé, at man lokalt på den enkelte skole vælger at bede et fadervor – hvad enten det sker i en fællessamling eller i en kristendomstime.