Fadervor er ikke alles

På en folkeskolen i Viborg beder lærerne Fader Vor med eleverne i 0. til 6. klasse. Foreningen Humanistisk Samfund vil have det stoppet. S vil se på sagen

Arkivfoto Kim Dahl Hansen

Arkivfoto Kim Dahl Hansen

VIBORG:På Houlkærskolen i Viborg kan børnene deres Fader Vor. Her praktiserer man stadig den kristne bøn i de mindste klasser i forbindelse med den daglige morgensang. Men det burde ikke være tilladt, hvis det stod til Humanistisk Samfund. Foreningen har modtaget en klage fra en forælder og taget sagen op. - Vi har fået bekræftet sagens rigtighed og har spurgt undervisningsministeren, om en sådan praksis har hjemmel i lovgivningen, siger Erik B. Jensen fra Humanistisk Samfund i en pressemeddelelse. Ifølge undervisningsminister Bertel Haarders (V) svar er der ikke umiddelbart noget at komme efter. "Det er op til lokal beslutning at træffe afgørelse om, hvordan man finder det mest hensigtsmæssigt at indrette sig på området", fremgår det af ministerens svar. Det svar er Erik B. Jensen langtfra tilfreds med. - Vi mener ikke, at undervisningsministerens forsøg på at undskylde skolens praksis stemmer overens med praksis i et sekulært samfund. Det er i strid med FN's børnekonvention, der eksplicit lover børn frihed fra religion, siger han. Selv om børnene ifølge ministerens svar har ret til at blive fritaget fra at deltage i morgensang og morgenbøn, så er det stadigvæk ikke godt nok, mener Erik B. Jensen. - Børnene er udsat for socialpsykologisk pres både fra elever og lærere i situationen og ønsker næppe den stigmatisering, som en fritagelse fra den daglige morgenbøn kan afstedkomme. Ydermere mener vi, at det er en manglende respekt for de elever og deres forældre, der har en anden tro end kristendommen eller et ikke-religiøst livssyn. Det er en meget ubehagelig situation at sætte dem i, siger han. Humanistisk Samfund har nu kontaktet partiernes undervisningsordførere i håb om at få sagen rejst politisk. Og det er ikke utænkeligt, at det vil ske, vurderer Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Christine Antorini. - Det at bede en bøn er en religiøs handling, og religiøse handlinger hører kirkerne til og ikke folkeskolerne, siger Antorini, som sidestiller bøn og forkyndelse. - Forkyndelse hører kirken til og ikke folkeskolen. Det er derfor, det er præsten, der står for konfirmationsundervisningen. For os i Socialdemokratiet er det vigtigt, at forkyndelse ikke er en del af folkeskolen. Man skal kunne komme i folkeskolen uanset, hvilken religion man har. Jeg vil se nærmere på, om sagen støder ind i en grænseflade, som vi bør gøre noget ved, siger Christine Antorini til Ritzau. Et eventuelt forslag om at forbyde Fader Vor i folkeskolen vil møde hård modstand fra Dansk Folkeparti, oplyser uddannelsesordfører Martin Henriksen. - Der ikke kommet en lovændring, der forbyder morgensamling, kristne sange eller morgenbøn i folkeskolen. DF sidder i forligskredsen, og vi vil under alle omstændigheder nedlægge veto med et eventuelt forbud, siger Martin Henriksen og opfordrer Socialdemokratiet og Humanistisk Samfund til at finde "noget mere fornuftig at gå op i". - Jeg kan virkelig ikke se et problem. Jeg synes, de går i små sko, og jeg tager afstand fra hetzen mod den pågældende skole, siger Martin Henriksen. Houlkærskolen har 126 elever med anden etniske baggrund, men skoleinspektøren har i de 16 år, han har været på skolen, ikke oplevet, at nogen bad sig fritaget for den daglige morgensamling med sang og bøn. - Alle vores elever var da også med til den årlige juleafslutning i kirken, så jeg tror altså ikke, det er et stort problem blandt elever og forældre, siger Ole Birch til Viborg Stifts Folkeblad. /ritzau/