Lokalpolitik

Fædre er fredløse hele året

Hvad fatter gør, er altid det rigtige, hedder det som bekendt allerede i den lettere ironiske titel til et af den jubilerende H. C. Andersens berømte eventyr.

STATSAMTER Her er det imidlertid en anderledes barsk og realistisk historie, der skal fortælles. Det er nemlig den rystende beretning om, hvordan fædre åbenbart per definition, når det vel at mærke drejer sig om forældremyndighed og samvær, benægtes overhovedet at kunne have ret i noget som helst og derfor er dømt nærmest fredløse året rundt. At den påstand ikke er grebet ud af den forblæste blå luft over Vendsyssel, kan alle og enhver forvisse sig om ved at læse avis og se fjernsyn eller klikke ind på hjemmesiden hos Foreningen Far, hvor man blandt andet i et velbesøgt debatforum kan finde utallige personlige historier, der på skræmmende vis bekræfter ovenstående. Inden der her skal gives et par eksempler på de absurde aspekter af statsamternes kafkaske sagsbehandling og arrogante afgørelser i sager om forældremyndighed og samvær, er det imidlertid oplagt at henlede opmærksomheden på, at denne bekymrende retsløshed åbenbart er ved at brede sig til det kommunale område, hvilket strukturreformens hurlumhej forhåbentlig ikke vil forværre, men tværtimod bidrage til at råde bod på. Der har således på det seneste været en lang række sager, hvor forældres og især fædres rettigheder er blevet tilsidesat. Mest kendt netop nu i Nordjylland er velsagtens sagen fra Hjørring. I denne bortførte to gesjæftige sagsbehandlere uden videre skrupler en mor og familiens to børn fra hjemmet i Frankrig, hvor den chokerede far stod tilbage med håret i postkassen og en butik, som han bare skulle have haft afviklet, før han kunne være rejst med hjem. Den sag er i sig selv håbløst amatøragtigt og uansvarligt tacklet fra Hjørring Kommunes side og bliver heldigvis derfor fortsat belyst og diskuteret i medierne, hvorfor jeg her igen vil vende blikket imod fædrenes rettigheder indenfor rigets grænser og i særdeleshed det statsamtslige regi. På ovennævnte hjemmeside er et gennemgående tema i det omtalte debatforum, hvor ikke bare fædre, men forældre i det hele taget, ucensureret kan fortælle deres historier, en total magtesløshed overfor et lukket bureaukratisk system, som har gummibeføjelser langt, langt ud over, hvad der gør sig gældende i det danske retssystem, som trods alt grundlæggende bygger på lighed for loven. I statsamternes regi, hvor både Loke og Thor allerede som udgangspunkt ville være langt dårligere stillet end hustruerne Sigyn og Sif, såfremt det kom til en tvist om forældremyndighed og samvær blandt de nordiske guder og gudinder, kan der imidlertid træffes bindende afgørelser, der stort set bare bygger på morens postulater og barnets udsagn, som med forståelig hensyntagen til dets tarv tillægges afgørende vægt uden alt for skarpsindig skelen til alder og oplysningernes troværdighed. At barnet i alt for mange tilfælde vil være under voldsom indflydelse af lige præcis morens indstilling til sagen, problematiseres åbenbart ikke af juristerne og sagsbehandlerne i statsamterne, som dermed demonstrerer en voldsomt foruroligende mangel på indsigt i selv den mest elementære psykologi og forholdet mellem børn og forældre. Lovgrundlaget for statsamternes virke er kort sagt en invitation til vilkårlighed. Lyder det som forholdene i en matriarkalsk bananrepublik? I så fald hedder bananrepublikken desværre Danmark. Det kan man som allerede nævnt konstatere ved at følge med i medierne og surfe ind på ovennævnte forenings hjemmeside. Det er skræmmende og skæmmer vores retssamfunds omdømme! Niels Vagner Skipper Petersen, Nejstbrinken 105, Hirtshals, er lykkelig gift far, forfatter og lærer. Hjemmeside: http://logbogen.blogspot.com/ Mail: nejst@stofanet.dk