Orlovsordninger

Fædre på barsel

[ Ifølge Danmarks Statistik holdt forældre til børn født i 2005 tilsammen 293 dages barselsorlov. Det er en stigning på tre dage, når man sammenligner med børn født i 2004. Fædrene holdt i gennemsnit lidt længere orlov i forhold til børn født i 2004. I alt holdt fædrene 22 ud af de 293 dage. [ På Island er barslen delt op, så der er seks måneder til moderen, tre måneder fælles og tre måneder til manden. Resultatet er, at mændene i gennemsnit holder 13 ugers barsel.