Fædre skylder millioner af kroner

Borgernes gæld til det offentlige stiger i Hobro Kommune

HOBRO:En håndfuld fædre i Hobro Kommune slæber rundt med en gæld på op mod 400.000 kroner pr. næse i manglende betaling af børnebidrag. En gæld, der vokser lige så hurtigt, som barnefødder vokser ud af et par sko. Moderen har krav på at få pengene udbetalt, selv om faderen til hendes børn ikke kan eller vil ryste op med dem, så det offentlige må træde til og lægge beløbet ud. Hobro Kommune har stigende udgifter til betaling af børne- og hustrubidrag og har nu 12,5 millioner kroner ude at svømme. Manglende indbetaling af børne- og hustrubidrag er den største post på en oversigt over restancer til det offentlige, som økonomiudvalget i Hobro Kommune netop har kigget på. - Det er utopisk at forestille sig, at kommunen kan inddrive al gæld hos borgerne. Nogen mennesker har jo ikke evnen til at betale. - Vi har en lovgivning der siger, at man skal have et minimumsbeløb at leve for. Du kan ikke klippe hår af en skaldet, konstaterer borgmester Jørgen Pontoppidan (V), der har tillid til, at inkassokontoret har godt greb om tingene. Tilflyttere Pantefoged i Hobro Kommune, Steen H. Andersen, forklarer stigningen i manglende betaling af børnebidrag med, at der inden for de seneste år er flyttet en del borgere til kommunen med mange børn. - Vi har eksempler på mænd med fem eller seks børn, der ikke har evne til at betale. Mandens gæld stiger med næsten 6000 kroner om måneden, og hvis han bor her i kommunen, til børnene er 18 år gamle, vil det alt andet lige ende med store tal. Pantefogeden understreger, at hovedparten af de borgere, der er pligtige til at betale børnebidrag, også gør det. "Den ganske almindelige hr. Jensen", der er begyndt en ny tilværelse med ny kone, har Hobro Kommune ingen problemer med. 500 kr. her og der Som pantefoged har Steen H. Andersen pligt til at vurdere folks betalingsevne, og det er typisk, at ham med den store gæld er på kontanthjælp. - En gæld på 300.000-400.000 kroner får en person på kontanthjælp aldrig betalt. Men alligevel napper vi 500 kroner her og der. Det er vigtigt, at folk bidrager, så godt de kan efter deres formåen, understreger Steen H. Andersen. - Et par stykker af dem har ikke fast adresse. Når vi trækker penge i deres kontanthjælp er det ikke for at genere dem, men for at få dem i tale på en eller anden måde. Ellers ville de aldrig komme her på kommunen. Børnebidrag kan tilbageholdes i folks løn eller bistandshjælp. Udgangspunktet er, at man som enlig har krav på at have 3000 kroner tilbage om måneden, når de faste udgifter er betalt. - Det gør altid indtryk på mig, når folk er på spanden. Dem, der har den store vilje til at betale, men den lille evne, kan jeg godt tillade mig at være forstående overfor. Dem der forsøger at snyde, bliver man mere hårdhudet overfor, fortæller Steen H. Andersen, der har været i "branchen" i over 30 år. Skatterestancer, som kommunen har opgivet at inddrive, kan afskrives. Det gælder ikke restancer på børne- og hustrubidrag. Dem kan kommunen først slå en streg over, når skyldneren dør.