Fædre skylder millioner

En håndfuld fædre i Hobro Kommune slæber rundt med en gæld på 300.000-400.000 kroner pr. næse i manglende betaling af børnebidrag. En gæld, der vokser lige så hurtigt som et par barnefødder vokser ud af sine sko. Den lille gruppe skyldnere udgør en del af forklaringen på, at Hobro Kommune nu har hele 12,5 millioner kroner ude at svømme til hustru- og børnebidrag. Manglende indbetaling af børne- og hustrubidrag er den største post på en oversigt over restancer til det offentlige, som økonomiudvalget i Hobro Kommune netop har kigget på. Borgerne i Hobro Kommune skylder i alt 34,5 mio. kr. til det offentlige. Pantefoged i Hobro Kommune Steen H. Andersen forklarer stigningen i manglende betaling af børnebidrag med, at der inden for de seneste år er flyttet en del borgere til kommunen med mange børn. - Vi har eksempler på mænd med fem eller seks børn, der ikke har evne til at betale. Mandens gæld stiger med næsten 6000 kroner om måneden, og hvis han bor her i kommunen, til børnene er 18 år gamle, vil det alt andet lige ende med store tal. Pantefogeden understreger, at hovedparten af de borgere, der er pligtige til at betale børnebidrag, også gør det. "Den ganske almindelige hr. Jensen", der er startet en ny tilværelse med ny kone, har Hobro Kommune ingen problemer med. Læs mere i NORDJYSKE fredag.