Fædrenes stilling i Sverige og Danmark

Orlovsordninger 4. september 2002 08:00

I marts 2002 vedtog Folketinget en ny barselsorlov. Den giver fædrene mulighed for 32 ugers fuld dagpenge ved orlov. Op til 13 uger kan udskydes og tages indtil barnet fylder ni år. Hvis arbejdsgiverne siger god for det kan fædre udskyde 32 uger. Mændene har desuden 14 dage barselsorlov i forbindelse med fødslen. Løn under barsel, fri på barnets første sygedag o.s.v er et overenskomstspørgsmål. Hvis barnet er født før 1. januar gælder den gamle forældrerorlov, hvor mændene har krav på 13 ugers orlov og kan få op til et år. Ydelsen er hele tiden 60 procent af dagpengene. I Sverige kan man tage 480 dages (ca. 68 uger) orlov, indtil barnet fylder otte år. Der udbetales 80 procent af indkomsten dog max. 227.400 kroner om året i 390 dage (ca. 56 uger). De sidste 90 dage får alle 60 kroner per dag uanset indkomst. Støtten er skattepligtig. 60 dage kan kun benyttes af faderen. Mange svenske fædre bliver hjemme, hvis børnene er syge. Loven giver forældre ret til lønkompensation i 60 dage om året per barn under 12 år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...