Fægter formentlig forgæves mod kæmpe vindmøller

Eli­sa­beth Friis-Rø­del er træt af, at der skal stil­les to sto­re vind­møl­ler op på stran­den øst for Hirts­hals Havn. 
 Ar­kiv­fo­to: Ben­te Po­der

Eli­sa­beth Friis-Rø­del er træt af, at der skal stil­les to sto­re vind­møl­ler op på stran­den øst for Hirts­hals Havn. Ar­kiv­fo­to: Ben­te Po­der

HIRTSHALS:Borgerne i Hirtshals skal sandsynligvis leve med udsynet til to kæmpestore vindmølle ved havnen uanset om de kan li’ dem eller ej. - Jeg har været til et møde om det i København, hvor jeg har fået forelagt projektet, men jeg tror ikke det er noget vi lokalt får megen indflydelse på. Der kommer et landsplandirektiv, og vi får kun lov til at kigge på detaljer, svarede borgmester Finn Olesen på et spørgsmål på et møde i Hirtshals Handelsstandsforening. Emnet blev rejst af et lokalt bestyrelsesmedlem af Danmarks Naturfredningsforening, Elisabeth Friis-Rødel, der ikke var begejstret over udsigten til at området få 200 meter høje vindmøller. Initiativet til opsætning af kæmpestore vindmøller flere steder på land eller til havn kommer fra Miljøministeriet, og er ifølge Finn Olesen et prestigeprojekt, som skal være færdig, når København bliver centrum for en international miljøkonference i 2009.