Lokalpolitik

Fælles ansøgning fra biblioteker i den kommende storkommune

Frederikshavn, Skagen og Sæby sender fælles ansøgning til puljen

FREDERIKSHAVN:Der er fastlagt en særlig dato for ansøgning til Biblioteksstyrelsens udviklingspulje - med temaet de ny kommuner - etablering af biblioteker i de ny kommuner og øget samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Ansøgningsfristen er sat til den 1. juni, og i øjeblikket arbejder Frederikshavn, Skagen og Sæby Kommuner på en fælles ansøgning til en pulje på 3 mio. kroner. Udvalgt bliver biblioteker, der, som følge af strukturreformen, skal ind i en sammenlægningsproces. - Der lægges op til en ansøgning, der skal sætte turbo på udvikling på bibliotekerne, ligesom samarbejdsprojekterne skal kunne dokumentere politisk opbakning, siger Hans Ulrik Vadmann fra Kultur- og Fritidsudvalget. Han har store roser til overs for Frederikshavn Bibliotek. - Der er virkelig grund til rose vores lokale bibliotek for dets indsats på udviklingsområdet. Frederikshavn Bibliotek er absolut på forkant blandt ligemænd, og det er meget imponerende, hvad biblioteket har formået at opnå i tilskudskroner allerede - og derefter omsat i meget synlige forbedringer af borgerservicen for både børn og voksne. Se blot på Det Runde Rum, og Frederikshavner-rummet. Det er flot og meget progressivt - og det sætter eksempel for andre biblioteker, siger Vadmann. Han håber, Biblioteksstyrelsens udviklingspulje bliver aktuel. - Hvis det er sådan, at biblioteket - i samarbejde med de to øvrige biblioteker - får imødekommet denne ansøgning, kan det komme til at spillet til en meget stor rolle som katalysator for udvikling af samarbejdet i den ny Frederikshavn Kommune, siger han.