Fælles blad for ældre i Jammerbugten

Mangel på penge kan betyde flere læsere til SeniorNyt

AABYBRO:Ældre og Handicaprådet i Aabybro har planer om at udvide udgivelsen af sit blad, SeniorNyt, til også at omfatte pensionister i Jammerbugt-kommunerne, Brovst, Pandrup og Fjerritslev, oplyser Allan Jensen, formand for rådet i Aabybro. Baggrunden er manglende indtægter til bladet, som udgives gratis i 2000 eksemplarer i Aabybro Kommune. Sidste år udkom Senior Nyt to gange, men i år er der kun penge til én udgivelse med informationer om love, regler og aktivteter for pensionister. Socialudvalget har nemlig bevilget 16.000 kr. fra paragraf 115-midlerne til udgivelse af Senior Nyt, og det koster 11.515 kr. at få det på gaden. Derfor strækker pengene kun til én udgivelse. - Vi har taget kontakt til formændene for Ældre- og Handicaprådene i Brovst, Fjerritslev og Pandrup, og de er umiddelbart begejstrede for ideen. I juni skal vi så mødes med alle Ældre- og Handicaprådene for at diskutere en fælles udgivelse. Meget af det stof, som vi bringer i Aabybro, er jo lige så aktuelt for pensionister, der bor i Brovst, siger Allan Jensen. Og i givet fald overvejes det at udskifte midtersiderne, således at der er forskelligt lokalstof i de forskellige kommuner. - En fælles udgivelse på tværs af kommunegrænserne vil også give os mulighed for at få støtte fra amtet, ligesom vi i opstartsfasen kan søge hjælp hos fonde, siger Allan Jensen, der håber på en fælles udgivelse allerede i november.