Hals

Fælles borgmestervision

Da byrådene fra Dronninglund og Hals i denne uge mødtes til endnu en drøftelse af mulighederne for en fælles fremtid, var en del af udgangspunktet for drøftelserne tre stykker papir, som borgmestrene i de to kommuner, henholdsvis Mikael Klitgaard (V) og Bent Sørensen (S), havde udarbejdet i fællesskab. I den fælles borgmester-vision er tiden som et tankeeksperiment skruet frem til 2010, og her finder de to borgmestre det realistisk, at den nye kommune har: En af Nordjyllands mest attraktive og afbalancerede bosætningskommuner med en decentral udvikling, hvor de naturskabte værdier vil styrke den nye kommunens synlighed og betydningog med et righoldigt udbud af varierede og gode boligmuligheder. En kommune, hvor kulturen er central for borgernes trivsel og livskvalitet, og med tætte relationer til Aalborg som regionsby.