Lokalpolitik

Fælles borgmestervision

Hals- og Dronninglund-spidser har tænkt fremtidstanker

DRONNINGLUND/HALS:Da byrådene fra Dronninglund og Hals i denne uge mødtes til endnu en drøftelse af mulighederne for en fælles fremtid, var en del af udgangspunktet for drøftelserne tre stykker papir, som borgmestrene i de to kommuner, henholdsvis Mikael Klitgaard (V) og Bent Sørensen (S), havde udarbejdet i fællesskab. De tre stykker papir var tænkt som en fælles vision for den mulige nye kommune, som Hals og Dronninglund kan smelte sammen i, hvis det er dét, at vælgerne i Hals Kommune og de to byråd ønsker. I den fælles borgmester-vision er tiden som et tankeeksperiment skruet frem til 2010, og her finder de to borgmestre det realistisk, at den nye kommune har: En af Nordjyllands mest attraktive og afbalancerede bosætningskommuner med en decentral udvikling, hvor servicen søges fastholdt i de 11 større byer (V. Has-sing/Stae, Gandrup, Hals, Ulsted, Hou, Asaa, Dronninglund, Hjallerup, Klokkerholm, Flauenskjold og Agersted). En kommune, som er spændende at leve og bo i, og hvor de naturskabte værdier vil styrke den nye kommunens synlighed og betydning - ikke blot i forhold til turismen, men primært for at styrke områdets popularitet som bosætningssted. En kommune, hvor der er et righoldigt udbud af varierede og gode boligmuligheder. En kommune, hvor kulturen er helt central for borgernes trivsel og livskvalitet, og hvor foreningslivet skal benyttes til at sikre og fastholde det sociale liv - ikke mindst i de mindre samfund. En kommune, som har tætte relationer til Aalborg Kommune som regionsby, og hvor man er afhængig af en stærk og kraftig regionsudvikling. Det gælder bl.a. i forhold til erhvervsudvikling, arbejdsmarked, infrastruktur, handel og uddannelse. De to borgmestre mener også, at de to kommuner i en ny, sammenlagt kommune kan skabe flere arbejdspladser, end der p.t. er i de to kommuner, og det skal bl.a. ske ved at gøre de eksisterende fremstillingsvirksomheder klar til det globale marked og eksport, ved at tiltrække nye videnvirksomheder, ved at være på forkant med turisternes krav og behov, ved at fastholde et varieret dagligdagstilbud med både nye og eksisterende specialbutikker, ved at udvikle oplevelsesindustrier og ved at værne om og udvikle de små og mellemstore virksomheder, som nærområdet nyder godt af. Derudover fortæller den fælles borgmestervision, at de kommunale serviceområder såsom skole, daginstitutioner, ældrepleje og lignende også fremover skal tage udgangspunkt i lokalområderne, ligesom de to rådhuse i Dronninglund og Gandrup skal bibeholdes som lokale servicecentre for borgerne i den nye og større kommune. Derudover mener borg-mesterduoen, at det nuværende lokaldemokrati bedst styrkes ved, at der i det nye byråd bliver tale om mellem 25 og 31 medlemmer, ligesom den decentrale struktur på institutionsområdet og den løbende borgerinddragelse i beslutningsprocessen ikke bare skal fastholdes, men videreudvikles. Alt dét mener Bent Sørensen og Mikael Klitgaard vil skabe grundlaget for en ny og bæredygtig kommune i Sydøstvendsyssel.