Lokalpolitik

Fælles fodslag i Venstre

BIERSTED:Til de 17 fremmødte af 80 medlemmer kunne formanden for Venstres Vælgerforening i Biersted, Leif Nørskov Madsen, helt og holdent bakke op om Venstres førte politik i regeringen. Desuden orienterede vælgerforeningens byrådsmedlem, Finn Kornum, om overkapacitet på Biersted Skole. Den har megen ledig plads som kan udnyttes, sagde han. Formand for teknik- og miljøudvalget i Nordjyllands Amt, Niels Kristian Kirketerp, var inviteret og gav sit syn på amternes fremtidige struktur. Han er imod en decideret nedlæggelse af amterne, men der er behov for en række ændringer. Han ankede over en for lang sagsbehandling, når en landmand skal have en VVM-redegørelse for at kunne udvide sin bedrift. Det kan tage op til halvandet år. Leif Nørskov Madsen modtog genvalg som formand. Peder Pedersen ønskede at træde ud af bestyrelsen og blev erstattet af Kurt Svendsen. Og der var genvalg af næstformand Knud Ogstrup. Den øvrige bestyrelse er kasserer Torben Pedersen og Marianne Rom. Suppleanter er nyvalgte Lars Gunder og Jan Pedersen. Regnskabet blev godkendt med et overskud på knapt 4.000 kr.