Fælles forening mod kræften

Kræftens Bekæmpelse har fået én lokalforening

Ikke-rygerne må vente til midt i august med at trække vejret frit. Modelfoto

Ikke-rygerne må vente til midt i august med at trække vejret frit. Modelfoto

FREDERIKSHAVN:Den nye lokalforening i Kræftens Bekæmpelse dækkende hele Frederikshavn Kommune er nu en realitet. Den nye lokalforening får til opgave at blive bindeled mellem befolkningen og politikerne og specielt tale de kræftramtes sag. Kommunen har fra nytår overtaget genoptræning og hele sundhedsområdet fra amterne, og lokalforeningens arbejde bliver her at tale ikke kun de kræftramtes sag, men også deres pårørendes sag. En mulig opgave kunne være at påvirke de uacceptable ventelister, som mange kræftpatienter oplever og bestemt ikke som noget positivt. Et andet område kunne være at arbejde for gentræning specielt til kræftpatienter. Bestyrelsen også have samarbejde med de lokaludvalg, der nu oprettes ude i kommunen. Den nye bestyrelse blev ikke fuldtallig, men de valgte indtil videre er Hanne Christensen, Rikke Hermansen og Arndt Hyttel alle Sæby. Der vil fortsat blive arbejdet med at finde kandidater fra Frederikshavn og Skagen, så den nye bestyrelse forventes arbejdsklar 1. april. Der er nok at tage fat på og nok at kæmpe for. Det er for eksempel sagen om at indføre ret til at være fri for tobak, og på netop dét område, går det ikke efter Kræftens Bekæmpelses ønsker. - I efteråret indgik politikerne på Christiansborg et forlig om rygeregler. Det er desværre et slapt rygeforbud, siger Emmy Jakobsen fra kræftens Bekæmpelse i Sæby. - Desværre fik vi ikke det totalte rygeforbud i det offfentlige rum og på private arbejdspladser, som vi kunne ønske os, men det er et skridt iden rigtige retning. - De nye regler skulle være trådt i kraft 1. april, men forsinkes og er muligvis klar sidst på sommeren, fortæller Emmy Jakobsen. Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har i samråde med forligspartierne besluttet at vente med rygeforbudet til 15. august.