Turisme

Fælles front for nordjysk turisme

Et nyt samarbejde om turisme mellem Aalborg og 11 kommuner rundt om skal være model for en kommende organisation for hele den nordjyske turisme.

- Lykkes samarbejdet vil det være nærliggende, at vi udvider og danner en fælles forening for hele Nordjylland, siger turistchef i Aalborg Kommune, Helge Søgaard. En fælles turistforening er en nødvendighed for at kunne tiltrække turister især fra udlandet, mener byens turtistchef. - Turister kommer ikke herop på grund af en enkelt ting, men for det samlede udbud i hele regionen. De kommer her især på grund af naturen, lyset og den rene luft - som vi i fællesskab kan markedsføre langt stærkere end i dag, siger Helge Søgaard. Han ser en sammenlægning med turistsamarbejdet mellem de ni nordligeste kommuner, Toppen af Danmark, som et oplagt skridt om et par år, når og hvis det nye samarbejde viser sig at kunne fungere. Men formanden for Toppen af Danmark, borgmester Erik Sørensen, Frederikshavn, siger klart nej til en snarlig sammenlægning. - Vi har et godt og professionelt samarbejde heroppe om en klar fælles profil. Det har taget år at nå så langt, og vi er ikke klar til at udvide, siger han. Erik Sørensen vil dog ikke afvise, at de to samarbejder på sigt kan lægges sammen. - Men lad os nu se, hvad de kan blive enige om, siger ErikSørensen, Frederikshavn. Det nye samarbejde er en udvidelse af det allerede eksisterende samarbejde mellem de 12 kommuner om erhvervs- og kulturpolitik, kaldet RAS, Region Aalborg Samarbejde. Udvidelsen sker med det klare formål at trække arbejdspladser og omsætning til det nordjyske. - Det er ikke sikkert, vi kan skaffe alle de arbejdspladser, der forsvinder i industrien i disse år, men vi kan helt sikkert få langt flere turister hertil og mere for pengene, hvis vi er enige om, hvem vi markedsfører til og hvordan, siger Helge Søgaard. De 12 kommuner skal straks efter sommerferien i gang med at stable den nye organisation på benene og blive enige om en fælles vision for turismen i Aalborg og omegn.