EMNER

Fælles front i Venstre

Venstre i Hals Kommune stiftet i fællesskabets navn

GANDRUP:31 medlemmer af Venstre i Hals Kommune var torsdag aften på Gandrup Kro med til at skrive et stykke politisk historie for de lokale V-folk. Det skete, da den nye forening Venstre i Hals Kommune blev stiftet som afløser for de hidtidige fire, lokale Venstrevælgerforeninger, der med stiftelsen af den nye, fælles V-forening er blevet endegyldigt nedlagt. - Jeg tror, at vi som én forening bliver mere slagkraftig. Vi bliver nemmere synliggjort over for medierne, og vi er bedre gearet til at sætte nye tiltag i gang. Jeg mener, at det her er vejen frem, sagde formanden Venstres samarbejdsudvalg, Jens Myhren, da han indledningsvis redegjorde for, hvorfor V-folkene i det seneste års tid har arbejdet på at få fusionen af de fire lokale V-foreninger realiseret. Jens Myhren var ikke i tvivl om, at en sammenlægning af lokalforeningerne i en ny, fælles kommuneforening var det rigtige skridt at tage, og det samme gjorde sig gældende for de fremmødte partifæller, der sagde enstemmigt ja til at stifte den nye fællesforening. Lige så stor enighed var der også om, at Jens Myhren skulle være den første formand for Venstre i Hals Kommune, og derefter kom det til valgene af de øvrige medlemmer til den ni mand store V-bestyrelse. Her er vedtægterne for den nye forening skruet sådan sammen, at der skal mindst én repræsentant fra de "gamle" lokalforeningsområder, Hals, Hou, Ulsted samt V. og Ø. Hassing, med i bestyrelsen, og her var der med undtagelse af Robert N. Pedersen fra Hou kampvalg over hele linien. Valgt fra lokalområderne blev i sidste ende Finn Nielsen (V. og Ø. Hassing), Kai Hansen (Ulsted), Søren Jacobsen (Hals) og som nævnt Robert N. Pedersen (Hou), hvorefter de sidste fire, generalforsamlings-valgte medlemmer af den nye bestyrelse blev Ulsteds Ib Munk samt V. og Ø. Hassings Jørgen Larsen, Henning Sloth og Gert Simonsen. Mest overraskende var det i den forbindelse, at formanden for den nu nedlagte Hals Venstrevælgerforening, tidligere viceborgmester Aage Bach Jensen, kun opnåede en plads som suppleant. Var det en overraskelse, så udtrykte Jens Myhren imidlertid også tilfredshed med, at der i den nye bestyrelse var kommet nye ansigter, og mens han glædede sig over dette, så afrundede han også generalforsamlingen med at sige tak til de lokale V-bestyrelser, der nu har sagt farvel for i stedet at lade Venstre i Hals Kommune overtage roret.