Fælles front mod parkeringsafgifter

Borgergrupper søger at få handlende med i fortsat protest

AALBORG:Blot et par døgn efter, at kommunen besluttede at slække på den udvidede ordning med betalingsparkering, der blev indført fra årsskiftet, bryder et borgeroprør igen løs. Denne gang sker det med dannelsen af en fælles front bestående forskellige borgergrupper, der er berørt af, at kommunen fra 1. januar mere end fordoblede området, hvor det koster penge at parkere. Grupperne forsøger også at få de handlende i Aalborg City med. I NORDJYSKE Stiftstidende i går konstaterede Karen Brøgger, der var med til at skabe den omfattende borgerprotest, at der nok ikke var mere at gøre, efter at kommunen havde indført en abonnementsordning for parkering og så i øvrigt sat priserne ned på to af de omstridte p-pladser, som er pladserne ved Sauers Plads og ved Aalborghallen. Men efter at have talt med andre beboere, der bor omkring Aalborghallen, så vil Karen Brøgger igen tage kampen op, og hun vil tage kontakt med andre grupper, der har protesteret mod parkeringsordningen. Foreløbig tygger de handlende på tilbudet om et samarbejde. - Karen Brøgger har henvendt sig til mig, og mit svar har foreløbig været, at vi i Aalborg Citys bestyrelse vil drøfte sagen, siger Nils Andersen, der er formand for Aalborg City. - Jeg mener, at der stadig er behov for at gøre noget. Selv om priserne er sat ned, og der er indført en abonnementsordning, så er det ikke nok. Vi har brug for at få de gratis pladser, der blev inddraget fra årsskiftet, tilbage, siger Ingrid Nygaard Kjær. Hun bor tæt ved Aalborghallen, og siden 1. januar har hun konstant flyttet sin bil rundt på forskellige parkeringspladser i nærheden af hendes lejlighed på Vesterbro. - Jeg flyttede til Vesterbro i september, men havde jeg vidst, at jeg skulle betale for at parkere, så havde jeg ikke gjort det. Min husleje er netop steget, og hvis jeg valgte også at betale for parkering, ville det tilsammen øge mine månedlige udgifter med 1000 kroner. Så meget stiger min løn som sygeplejerske ikke, siger Ingrid Nygaard Kjær. Sammen med Karen Brøgger prøver hun nu at skabe et samabejde om et fortsat oprør mod kommunens parkeringssystem. Ud over de handlende i midtbyen vil de tage kontakt med bl.a. de hjemmesygeplejersker, sundhedsplejersker, plejepersonale ved ældreforvaltningen og ansatte på Politigården, der alle er utilfredse med parkeringsordningen. Byrådets svar på de tidligere protester har været, at betalingen på Sauers Plads og på pladsen ved Aalborghallen nu er sat ned fra syv kroner i timen til fem kroner. Yderligere bliver der de to steder samt på området mellem broerne mulighed for at tegne parkeringsabonnement til 275 kroner om måneden.