Politi

Fælles front mod rockere

Politi, kommuner og skattefolk vil systematisere udveksling af oplysninger

NORDJYLLAND:De 27 nordjyske kommuner og fem politikredse, samt regionens Told- og Skatteområde, vil nu indgå i et tættere og mere intensivt samarbejde. Målet er at få has på rockere og andre organiserede foreninger og grupper i det kriminelle miljø. Og målet skal blandt andet nås ved, at politi og myndigheder i langt højere grad udveksler oplysninger med hinanden. - Vi sidder hver især med hver sin viden, som vi kan få optimeret ved udveksling, siger politimesteren i Frederikshavn, Søren Kamp Knudsen. Han fortæller, at en række arbejdsgrupper - bestående af politifolk og embedsmænd fra kommunerne og Told- og Skat - har udarbejdet et idekatalog med forslag til, hvordan, og på hvilke områder, samarbejdet skal blive mere effektivt. Idekataloget præsenteres og diskuteres i dag på en konference i Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor politikere og embedsmænd deltager. Vigtige områder er at undersøge muligheden for, at politiet kan hægte sig på den helhedsorienterede sagsbehandling ude i kommunerne. Det handler blandt andet om at intensivere samarbejdet omkring socialsager og bedrageri- og skattesager. Og derfor handler det også i høj grad om, hvordan der kan udveksles oplysninger mellem myndighederne. - En af arbejdsgrupperne har undersøgt, om der er noget i lovgivningen, der er til hinder for, at vi kan udveksle oplysninger, siger Søren Kamp Knudsen. Han fortæller - udfra arbejdsgruppens tilbagemeldinger, samt lignende erfaringer fra andre steder i landet - at der ser ud til at være juridisk grundlag for at udveksle oplysninger. - Jeg håber, at vi får opprioriteret området, siger Søren Kamp Knudsen, som er tovholder på projektet. Selve initiativet til et intensiveret samarbejde kommer fra de nordjyske kommuner selv. Ideen blev fostret under et bestyrelsesmøde i Kommuneforeningen. - Vi var klar over, at problemet med rockere ikke kun gælder for en enkelt kommune, men for alle kommuner, fortæller Kommuneforeningens formand, borgmester Kristian Schnoor. Han giver som eksempel, at man tit ser, at en rocker eller supporter har tilknytning til et klubhus, der ligger i en helt anden kommune eller politikreds, end hvor han selv bor. Problemet med kriminelle foreninger begrænser sig ikke til kommunegrænser eller enkelte myndigheder, mener formanden for de nordjyske kommuner. - Vi har behov for mere faste rammer i samarbejdet. Vi har behov for en struktur, der gør, at ligegyldigt, hvor problemet opstår, så er det et fælles problem, siger Kristian Schnoor.