Fælles front mod skarven smuldrer

Den fælles front, der var ved at tegne sig mod skarven, er ved at smuldre. Resultatet kan blive, at skarven får fred i amternes resterende levetid.

Nordjyllands Amt har tilsluttet sig et brev, som Ringkøbing Amt vil sende både til både miljøministeren og til fødevareministeren. Det har været indtrykket, at Viborg Amt var med. Men her vil formanden for udvalget for teknik og miljø Bjørn Westh (S) ikke gå med til noget, der bare ligner et slag i luften. - I stedet for mener jeg, at man skal benytte sig af de eksisterende muligheder for at bekæmpe skarven, siger Bjørn Westh. I Nordjyllands Amts udvalg for teknik og miljø har et snævert flertal vedtaget at gå med på Ringkøbing Amts forslag til et brev til de to ministerier. - Men situationen er ændret, hvis Viborg Amt ikke er med. Det vil jeg tage op, når vi næste måned sammen med Viborg har en konference om Limfjordens miljø. Samtidig mener jeg, at der er grundlag for, at vi igen tager sagen op i udvalget, siger næstformanden i udvalget for teknik og miljø i Nordjyllands Amt Henrik Ringbæk Madsen (S). Han tilhører mindretallet, der var imod, at Nordjylland tilsluttede sig forslaget til et brev til miljøministeren. Viborgs tøven kan betyde, at amterne intet får gjort, før de til nytår er blevet nedlagt. - Men den handlingsplan, der er lavet for skarven er ved at blive revideret. Jeg er sikker på, at fritidsfiskerne igen vil stille krav, og nogle af de ny kommuner ved Limfjorden kan også gøre det, siger Bjørn Westh.