Hospitaler

Fælles indsats for nyt sygehus

Læserbrev

SYGEHUS:Til Borgmester Henning G. Jensen. Kære Henning. Den konservative byrådsgruppe deler den opfattelse, som du har givet udtryk for i flere forbindelser inden for de seneste dage. Vi mener også, at der er enighed i Aalborg Byråd om, at der bør bygges et nyt sygehus i Aalborg, som på sigt skal samle alle funktioner fra Sygehus Syd og Sygehus Nord. Dette sygehus skal bygges i Aalborg Øst, idet den af Juhl-udvalget anbefalede løsning, som består i en udvidelse af Sygehus Syd på Hobrovej, må frarådes. Infrastrukturen kan ikke bære en sådan voldsom udvidelse af aktiviteterne på stedet. Målet om et samlet effektivt sygehus vil ikke kunne nås. Hertil kommer, at byggeperioden vil blive umådelig kompliceret og kostbar med voldsomme ulemper for patienter, sygehuspersonale og den omliggende bydel. Vi opfordrer til, at Aalborg Byråd udnytter denne enighed aktivt og tilkendegiver sin mening over for Sundhedsministeren og Danske Regioner på baggrund af en formel beslutning. Vi beder derfor om, at du vil sætte spørgsmålet på Byrådets dagsorden snarest muligt. Efter 1. februar skal regionerne i gang med at kvalificere enkelte projekter i dialog med Erik Juhl-udvalget. Det er vigtigt, at det er kommunikeret klart ud, hvilken løsning et enigt byråd peger på. Det er os, som sidder inde med den viden om de lokale forhold, som Erik Juhl-udvalget ikke har, og som er afgørende for, at målet for de samlede strukturændringer og investeringer kan nås.