Lokalpolitik

Fælles inkasso skal give penge i kassen

Ny Jammerbugt-inkassoenhed skal gerne give rationaliseringsgevinst, siger politikerne

BROVST:Der arbejdes i øjeblikket på at oprette en fælleskommunal inkassoenhed for de fire jammerbugtkommuner Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro, og en tværkommunal arbejdsgruppe har netop afsluttet første fase af undersøgelsesarbejdet. De fire kommunaldirektører indstiller, at der arbejdes videre mod etablering af inkassosamarbejdet, og at den endelige beslutning tages, når der er lavet en detaljeret beskrivelse af arbejdet. Økonomiudvalget i Brovst går også ind for et fælles inkassoarbejde, men med den tilføjelse, at enheden som minimum bliver økonomisk neutral, ud over at der opnås bæredygtigt fagligt miljø og et højt fagligt niveau. - Vi har forventninger om i det politiske system, at hvis der skal ske samarbejde, skal der også være en rationaliseringsgevinst inden for en rimelig periode - når man ser bort fra startinvesteringen, siger borgmester Mogens Gade (V). Arbejdsgruppen har ellers regnet med, at der vil være en indkøringsperiode for projektet på et til halvandet år, før der sker besparelser. Antagelsen bygger på erfaringer fra andre kommunale inkassosamarbejder. Planerne om det fælleskommunale inkassoarbejde er blot en del af mange fællesprojekter for jammerbugtkommunerne. I øjeblikket arbejdes der også med at indføre fælles skatteligning for Brovst, Pandrup og Aabybro. Bliver inkassosamarbejdet en realitet, anbefales det igangsat 1. november i år. Fysisk skal det placeres i lokaler, der bliver ledige ved det nye skattesamarbejde, det vil sige enten på Brovst eller Pandrup Rådhus. Arbejdsgruppen regner med etableringsomkostninger på 200.000-300.000 kr, da de enkelte kommuners sagsgange skal gøres ens. Til gengæld venter man, at effektiviseringen vil give en besparelse på knap 300.000 kr om året.