EMNER

Fælles IT for 10 mio. kroner

} INVESTERING: Økonomiudvalget er indstillet på at lade Aars Kommune optage et lån på 10 millioner kroner, som skal bruges til at indføre et fælles system, der kan løse IT-opgaver i de fire kommuner, der 1. januar 2007 bliver til Vesthimmerlands Kommune. Beløbet skal senere fordeles mellem de fire kommuner efter indbyggertal. De 10 millioner kroner skal bruges til at indgå en konverteringaftale med KMD, Kommunedata. Kommunernes ensartning af IT-systemerne er dog ikke færdige med aftalen med KMD. Senere venter de fore kommune er, at skulle bruge yderligere fem millioner kroner på andre IT-tiltag. } EXIT: Arne Jensen har med øjeblikkelig virkning nedlagt sit hverv som formand for Venneforeningen Østermarken. Arne Jensen har gennem 13 år sammen med sin kone Tove Jensen været engageret som formand for foreningen, der efterår, vinter og forår hver 14. dag inviterer til sangaften og andre arrangementer på Ældrecenter Østermarken. Men nu er det nok, siger Arne Jensen, der oplyser, at der ligger en række personlige overvejelser, som han ikke ønsker at uddybe nærmere, bag det pludselige farvel. - Jeg beklager dybt, men jeg ser ingen anden udvej. Nu ønsker vi bare at rette en stor tak til alle dem, der gennem de 13 år har vist os tillid til, at vi har været med til at føre venneforeningen frem, siger han.