Fælles jobklasse i Sydthy fortsætter

Produktionsskolen i Villerslev skal fortsat huse A-klassen under Koldby Skole VILLERSLEV: Børne-, familie-, og kulturudvalget i Thisted Kommune har besluttet, at Sydthys særlige tilbud for praktisk orienterede folkeskoleelever skal fortsætte i næste skoleår, Nærmere bestemt drejer det sig om A-klassen under Koldby Skole, der er en fælles jobklasse for elever i Gl. Sydthy Kommune. A-klassen hører fysisk til på produktionsskolen i Villerslev, og klassen er normeret med 1,8 lærerstilling til otte elever. Lige nu kendes kun to elever til det kommende skoleår, men det er ikke unormalt, at eleverne først kommer på banen hen mod skoleårets start. Skoleforvaltningen har fundet det rimeligt at fortsætte med ordningen - men har dog lavet en kritisk anmærkning til huslejeudgiften, der er på 200.000 kroner årligt. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk