EMNER

Fælles kørsel til præsteindvielse

Menighedsrådene ved Torslev og Ø. Svenstrup Kirker arrangerer sidst på eftermiddagen i dag fælles kørsel i privatbiler til Budolfi Kirke i Aalborg. Her ordineres Kristian Brogaard Andersen som midlertidig præst i de to sogne, mens sognepræst Folmer Toftdahl-Olesen er udstationeret med Flyvevåbnet. Kristian Brogaard Andersen, der er uddannet teolog, skal passe embedet frem til påske og er allerede startet med konfirmand- og minikonfirmandundervisningen, mens kirketjenesten må vente, til han er ordineret som præst. Det er biskop Søren Lodberg Hvass, som foretager ordinationen af den nye præst i domkirken, mens det er provsten, som indsætter ham i embedet i Torslev-Ø. Svenstrup. Det sker ved en fælles gudstjeneste i Torslev Kirke søndag aften med efterfølgende kaffe i præstegården. Alle er velkomne til at deltage i såvel ordinationsgudstjeneste i Aalborg som indsættelsesgudstjeneste i Torslev. Mangler man kørelejlighed til Aalborg, kan man blot møde op ved Bjælkebo i Skovsgård, hvorfra bilerne kører til ordinationsgudstjenesten.