EMNER

Fælles løsninger

Et af de store problemer, som jeg ser det er, at partierne ikke har taget Europa til sig som en naturlig del af deres virke, og når alt kommer til alt, er partierne de vigtigste forbindelsesled mellem vælgerne og beslutningstagerne.

Der er en nødvendighed for, at partierne lærer at leve med politisk styring på forskellige niveauer, lokalt, nationalt og europæisk. Vi skal passe på, at der ikke opstår store uovervindelige gnidninger mellem de europæiske og de nationale parlamenter, og vi skal passe på, der ikke udvikler sig en form for styring af de valgte MEP’er, da det er europæiske spørgsmål, de er valgt til at arbejde med. Vil mere politik, mere demokrati og mere ansvarlighed på europæisk plan virke, som om de nationale regeringer mister magt? Der er to muligheder. Regeringerne kan nedbryde samarbejdet, eller også må de indse, at så længe de ikke er villige til at indføre et sammenhængende og først og fremmest legitimt beslutningssystem, ja, så sætter de hele samarbejdets fremtid på spil. Derfor er medlemsstaterne nødt til at drage den logiske konsekvens af, hvad der er gjort, og hvad de ønsker at gøre, da der tilsyneladende ikke er noget medlemsland, der ønsker at nedbryde samarbejdet. De bliver nødt til at se på de store spørgsmål omkring den globale udvikling og finde en løsning til at tage fælles beslutninger. Vil Europa-samarbejdet komme ud af krisen? Ja, fordi det ved, at vi lever i en verden, der stiller større og større udfordringer til Europa på alle niveauer, så presset er og bliver stigende for at finde en sammenhængende europæisk beslutningsløsning. De fælles og effektive løsninger skal komme her og nu. De populistiske idéer og påvirkninger er ubrugelige.

Forsiden