Fælles målrettet vejledning af unge

Principiel godkendelse i byrådssalen af samarbejde med seks andre kommuner i Himmerland

NØRAGER:Efter længere tids planlægning har kommunalbestyrelsen nu givet principiel godkendelse til, at Nørager Kommune med virkning fra 1. august næste år åbner en tværkommunal ungdomsvejledning i samarbejde med Aars, Løgstør, Farsø, Arden, Hobro og Hadsund. Den fælles vejledning får efter planen base i kontorer i tilknytning til Arbejdsformidlingen i Aars. Baggrunden for samarbejdet er et lovkrav om, at ungdomsrådgivningen i de enkelte kommuner ud over folkeskoleleeever i 9. og 10. klasser fremover også skal omfatte unge fra 18 til 25 år, inden de vælger uddannelse eller erhverv. I intentionerne for lovteksten lægges der op til et tværkommunalt samarbejde for ad den vej at skabe mulighed for at give en mere kvalificeret rådgivning end i dag, specielt af de rådvilde og uafklarede. Ved en løbende målrettet vejledning af de unge håber regeringen også generelt at få unge hurtigere gennem uddannelsessystemet. - Det fælles kontor i Aars skal være bemandet med en leder samt to halvtidssansatte konsulenter, der skal vejlede skole- og ungdomsvejlederne i hver enkelt af de syv kommuner, forklarer borgmester Poul Larsen. I øjeblikket er der fire skolevejledere ved de tre skoler i Nørager Kommune samt viceborgmester Gitte Rubæk (L), der vejleder unge, der har forladt folkeskolen. - Derfor var der tvivl om hendes habilitet under drøftelsen i byådssalen. Men da der var tale om en principiel godkendelse, mente vi ikke hun var inhabil under drøftelserne, understreger borgmesteren. På et senere tidspunkt efter nytår samles de syv himmerlandske kommuner igen for at få de sidste ting omkring økonomien på plads inden underskrivelse af en kontrakt for det formelle samarbejde kommunerne imellem. Udgiftsneutralt projekt Poul Larsen forventer med de nuværende kommunale udgifter til skole- og ungdomsvejledningen, at det tværkommunale samarbejde med udgangspunkt i de nye lovkrav vil være udgiftsneutralt for Nørager Kommuen fremover. - Udgifterne til vejledningen af unge varierer i øjeblikket meget i hver enkelt af de syv kommuner. Tages der udgangspunkt i de nye lovkrav til fremtidig vejledning, vil samarbejdet for nogle kommuner koste ekstra, mens det for andre vil give besparelser, påpeger Poul Larsen. Når det tværkommunale samarbejde bliver iværksat næste sommer, betyder det ikke et farvel til alle vejlederne på de enkelte skoler samt ungdomskonsulent Gitte Rubæk. Denne decentale rådgivning fortsætter ifølge borgmesteren under en eller anden form med bistand fra de to konsulenter tilknyttet det fælles vejledningskontor. - Reelt bliver der tale om, at vejlederne i de enkelte kommuner bliver ansat under chefen på det fælles vejledningskontor i Aars. Det betyder, at disse stillingerne på et tidspunkt bliver slået op, og så vil Gitte Rubæk være inhabil i konkrete sager omkring projektet i byrådssalen, understreger borgmesteren.