Turisme

Fælles markedsføring af Hjørring

Tidligere udvalgsformand og handelsstandsformand vil trække på samme hammel.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Handelsformand Per Boe Larsen mener, at en spændende hovedby i kommunen også er til fordel for oplandet.Foto: Bent Jakobsen

Det er nødvendigt med større privat og offentlig samarbejde, hvis markedsføring af Hjørring Kommune skal slå bedre igennem. - Jeg tror at hvis vi virkelig giver markedsføringen en ordentlig skalle, så vil det også have en effekt. For eksempel er Hirtshals Handelsstandsforening meget aktiv med at markedsføre sig i det sydlige Norge. Det ku' godt være, at vi skal hoppe med på den, siger Ole Ørnbøl (S). Han har i sin egenskab af formand for det nu nedlagte udvalg for teknik og veje deltaget i en del fællesmøder med både handelsstanden i Hirtshals og Hjørring. - Vi er kommet et skridt videre i samarbejde ved den jævnlige møder mellem politikere og handelsstand, understreger Ole Ørnbøl i et dobbeltinterview sammen med Per Boe Larsen, formand for Hjørring Handelsstandsforening. Udsagnet er sidstnævnte enig i og fortsætter: - Jeg tror på at større offentlig og privat samarbejde er løsningen fremover. Og vi skal have turistforeninger med. Jeg må nok erkende, at vi tidligere har været for lidt aktive der. Det har vi ændret på noget på. Anledningen til samtalen er en rapport fra Retail Institute Scandinavia om gågaden i Hjørring, hvoraf det blandt andet nævnes, at byen har en handelsbalance på 181. Og at det er turistbesøg, der skaber meromsætningen. Oplevelsesrig bymidte - Det rigtige må være at skabe en mere oplevelsesrig bymidte. Netop det er noget af det jeg vil arbejde for i fremover. Vi må have handel, kultur og turisme til at hænge bedre sammen. Men det er ikke nok at markedsføre Hjørring by. Det er vigtigt at få de andre attraktioner i kommunen med i markedsføringen, understreger Per Bo Larsen og tilføjer: - Folk vil helst handle i nærområdet. Og har kan de få de daglige ting her, så er der ingen grund til at køre helt til Aalborg til de store centre. Så vælger de at tage til Hjørring for at købe specialvarer. Den sammenhæng skal vi være opmærksom på. Det er også i Hjørring bys interesse at have et godt opland. Ole Ørnbøl er enig og siger supplerende: - Vi skal være opmærksom på hele kommunen i vores markedsføring. Begge nævner de mere end 200 skulpturer i det offentlige rum rundt om i kommunen, som lever et mere eller mindre stille liv, men som kan være med til at give turister og andre interesserede gode oplevelser. - Vi har en turistbacheloruddannelse i byen med natur- og kulturformidling. Jeg ku’ godt forestille mig et samarbejde med UCN om at lave en masse guidede ture om sommeren, hvor historien bag nogle af disse skulpturer bliver fortalt. Per Boe Larsens drøm er at få overdækket P. Nørkjærs Plads, så ikke alene historien om pladsen tilblivelse kan fortælles, men at der kan laves koncerter og andre større aktiviteter. Plads, så ikke alene historien om pladsen tilblivelse kan fortælles, men at der kan laves koncerter og andre større aktiviteter.