Sæby

Fælles netværk på vej for kvinder fra landet og byen

SÆBY:En af de opgaver, som Lotte Bonderup vil arbejde videre med som koordinator i Sæby Kommune og som også er på tværs af kommune og byskel, handler om netværksdannelse. - Vi har fået 300.000 kroner fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til et projekt omkring netværk for kvinder. I forvejen findes der kvindelige netværk, men tanken med det nye netværk, er at deltagerne skal komme fra landsbyerne i kommunen og fra de store byer i Frederikshavn Kommune. - Vi tror på, at der kan skabes synergier ved at sætte de to grupper af kvinder sammen, fortæller Lotte Bonderup, og pengene er netop bevilliget, fordi det er et ny type netværk, hvor man netop tager hensyn til, at land og by begge er repræsenteret i netværket. - Der skal være 20 kvinder i netværket. Vi har penge til at lave et i Østvendsyssel og håber på at få pengene fra det nordjyske vækstforum, så der også kan dannes et tilsvarende land og bynetværk i Hjørring Kommune, siger Lotte Bonderup. Ideen er så, at der skal tilknyttes en konsulent, som kan stå bag begge netværk, og dermed er der bedre økonomi i projektet.