Fælles øko-mærkning i EU

Med stort flertal har Europa-Parlamentet vedtaget en betænkning om økologi, der vil medføre ens, tydelige og strengere mærkningsregler af hensyn til de europæiske forbrugere.

Niels Busk

Niels Busk

Der indføres et fælles europæisk økologimærke, og dermed skabes der et egentligt fælles marked for økologiske produkter til gavn for forbrugerne. Vores liberale fingeraftryk kan findes i den skærpede kontrol undervejs i hele produktionskæden, der sikrer forbrugerne, at økologiske varer faktisk er økologiske og produceres i henhold til økologiforordningen. Kommissionen foreslog, at en vare kan betegnes som økologisk, selvom den indeholder 0,9 procent utilsigtet GMO, men det har parlamentet skærpet til 0,1 procent. Der er strammet op på reglerne for GMO, men vi skal videre endnu. Derfor har Europa-Parlamentet også foreslået, at kommissionen inden 1. januar 2008 fremsætter et forslag til direktiv, som ser på metoder til at undgå forurening med GMO i hele kæden fra jord til bord. Fra Europa-Parlamentets side ønsker vi klar og gennemsigtig mærkning af fødevarer, så forbrugerne får entydig besked om, hvad en bestemt fødevare indholder. Der må ikke gås på kompromis med begreberne.