Fælles om folkedrab?

Vesten, Irak og Iran i samarbejde om folkedrab? Nu er det da gået totalt galt med den ”gamle” oberst. Påstår han reelt, at Vesten, Irak og Iran samarbejder om folkedrab?

Svaret er forhåbentlig nej, men realiteterne taler deres eget sprog. Styret i Iran er alt andet end demokratisk. Der er ikke tvivl i ret mange hjerner, at netop dette styre støtter de værste af de fundamentalistiske terrororganisationer. Der er ikke mange, der oplever, at styret udelukkende vil anvende atomteknologien til fredelige energiformål. Hvorfor skulle et af verdens mest olieproducerende lande også gøre det? Styret i Iran følger ikke FN's resolutioner, det dræber modstandere af systemet, og det bruger tortur. Efter den danske regerings logik fra Irak-krigen bør Vesten gå i krig mod Iran. Heldigvis har Bush og Fogh endnu ikke valgt denne løsning. Til gengæld har Bush, Blair og Fogh i en hellig alliance med styret i Iran valgt at få dele af den iranske modstandsbevægelse på terrorlisten både i USA og i EU. Det er den del, der kaldes PMOI eller MKO. Den blev efter engelsk ønske placeret på terrorlisten og dens midler blev båndlagt. Det har lammet ikke bare den del, men reelt tvunget hele den demokratiske modstandsbevægelse, NCRI, til at bruge uanede mængder af kræfter på denne sag, i stedet for at påvirke Iran i retning af et demokratisk styre. Over 2.000 parlamentsmedlemmer i Europa kan se det forfærdelige i denne beslutning inklusiv undertegnede og mange danske folketingsmedlemmer. Det er imidlertid ikke bare 2000 parlamentsmedlemmer, der er uenig i beslutningen. Den engelske højesteret og den engelske appelret har begge erklæret placeringen af PMOI på terrorlisten som ulovligt og endog som ”perverst”. Det forhindrede England i fortsat at indstille PMOI til terrorlisten, men så tog Frankrig over og med en følgagtighed fra de øvrige lande i EU blev PMOI på listen. 4. december talte EU-domstolen efter den korteste voteringstid i rettens historie systemet imod og erklærede også beslutningen om at have PMOI på terrorlisten som en ulovlig beslutning. På trods af den meget klare afgørelse anmodede både EU Council og Frankrig domstolen om en udsættelse af ikrafttræden af dommen, altså en udsættelse af, at PMOI skal fjernes øjeblikkeligt fra terrorlisten. 17. december har EU – domstolen igen talt klart og retsgyldigt. Domstolen har udtalt, ”at EU Council i overensstemmelse med dets forpligtigelse for en seks måneds ”review” skal offentliggøre listen uden at have PMOI på den”. Det er da klar tale. Domstolen siger yderligere, at ”ethvert forsøg af en enkelt medlemsstat på at trodse EU-rettens dom eller udsætte dens iværksættelse vil yderligere underminere retssikkerheden. Alle medlemsstater bærer kæmpe ansvar herfor”. Det er vel så klar tale, at både Frankrig og den danske regering må kunne forstå det. Efter min opfattelse er det virkelig forfærdeligt, at 27 demokratiske EU-lande, inklusiv mit eget, i den grad har trådt på noget af det helligste for os, nemlig retssikkerheden. Det er mig helt uforståeligt, at ikke alle 179 medlemmer og hele regeringen ikke straks reagerer til gavn for retssikkerhed og demokrati. Langt værre er på den korte bane, at EU's ulovlige beslutning sætter livet på spil for de ca. 3500 medlemmer af PMOI, der bor i landflygtighed i Irak i byen Camp Ashraf. I øjeblikket er de under beskyttelse af de amerikanske styrker under henvisning til den Fjerde Geneve Konvention. Problemet er efter min mening, at når USA trækker sig ud af Irak, vil det irakiske styre – som EU – undgå en konflikt med Iran. Irak benytter EU holdningen til at erklære flytningerne i Camp Ashraf for terrorister. Irak truer i dag med at ville udvise dem tilbage til Iran eller til et tredjeland, som næppe findes. Begrundelserne skal ud over EU terrorlisten være ”Irakisk lov, Islamistiske værdier og international lov”. Jeg er ikke i tvivl. Bliver de udvist til Iran, vil de alle blive udsat for tortur og dødsstraf for de flestes vedkommende. Danmark og resten af EU har jo erklæret dem som terrorister! At det så givet var efter ønske far Iran og imod normal lov og orden, er i den forbindelse ligegyldig. Tidligere havde PMOI våben til at beskytte sig selv, men som en gestus til USA blev over 2.000 kampvogne, en masse pansrede mandskabsvogne og et stort antal våben ødelagt. Med andre ord, Vesten har gjort dem klar til den iranske dødsstraf. Med mindre USA og EU erkender deres ansvar i denne sag, vil min melding - "Vesten, Irak og Iran i samarbejde om folkedrab?" - blive forfærdeligt korrekt. Det er ikke gået galt med den gamle oberst. Beklageligvis får jeg igen ret, hvor ked jeg end er herved.