Fælles opgave at hjælpe børnene

Kommunerne skal hjælpe de børn, der bliver udsat for vold og overgreb. Så enkelt er det. Jeg står gerne til rådighed med hjælp til kommunerne, så de kan leve op til deres ansvar. Og jeg vil ikke acceptere, at visse kommuner forholder sig passivt i børnesager på trods af underretninger fra borgere, pædagoger eller andre.

Alligevel påstår Thomas Krog fra SF 17. maj, at jeg konstant fralægger mig ansvaret og skyder på kommunerne. Han overser fuldstændig, at jeg netop skal skyde på de kommuner, der ikke gør, hvad loven kræver. Det er nemlig ministerens ansvar som øverste administrative myndighed. Jeg er helt enig i, at vi skal hjælpe børnene. Men Thomas Krog glemmer belejligt, at vi gør en stor indsats på området. Regeringen har udarbejdet en handlingsplan mod børnemishandling. Heri indgår en vejledning til de personer, der i deres daglige arbejde er i kontakt med børn og unge, dvs. sundhedsplejersker, jordemødre, praktiserende læger, dagplejere, pædagoger og -medhjælpere, lærere, klubmedarbejder og sagsbehandlere i den kommunale forvaltning. Sideløbende har vi lavet en oplysningskampagne om vold mod børn. Kampagnen retter sig både mod fagfolk og den brede befolkning. I tilknytning til oplysningskampagnen har vi oprettet en hjemmeside med oplysninger om, hvad man skal gøre, når man kender et barn, der har været udsat for vold. På en særlig telefonlinie man kan få råd og vejledning, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal handle. Denne kampagne gentages i næste måned. Vi har udviklet kurser, som retter sig mod udsatte forældre, som venter barn. Alle kommunerne har fået tilbud om uddannelse af undervisere og undervisningsmateriale, ligesom de kan søge tilskud til dækning af deres udgifter i forbindelse med undervisningen. Som Thomas Krog nævner, bør der også tages initiativer, som retter sig mod familien og børnene. For at bekæmpe mænds vold mod kvinder og børn i familien fra 2005 har regeringen derfor blandt andet støttet akut psykologbistand, en hotline for voldsramte kvinder, etablering af netværk, juridisk rådgivning, samt initiativer som retter sig specifikt mod kvinder fra etniske minoriteter. Og endelig vil vi tilbyde efteruddannelse af kommunernes sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige personale, for at kvalificere dem til at tage sig af voldsramte familier og børn. Troels Krog burde holde sig for god til at slå plat på et så alvorligt emne som vold mod børn. Jeg ser det ikke som en snæver politisk sag. Vi har alle en interesse i at bekæmpe vold og misbrug af børn af al magt.