Fælles plan for bedre sundhed

Hvorfor skal privathospitalerne ikke være med til at betale for fejlbehandlinger? Hvorfor lader vi ikke de mest syge komme til først? Og hvorfor skal de private hospitaler ikke konkurrere på prisen? Sygehusvæsenet trænger til et eftersyn med friske øjne for at finde holdbare løsninger. Socialdemokraterne og SF har en plan.

Der har været en regulær fyringsbølge på de danske sygehuse, og snart vil endnu flere blive fyret. Situationen for det danske sygehusvæsen er uholdbar. Derfor vil SF og Socialdemokraterne give sygehusene en håndsrækning. Regeringen siger, at den vil tilføre ekstra ressourcer til sundhedsvæsenet. Men regeringen vil finde pengene ved at skære ned på velfærden i kommunerne. Socialdemokraterne og SF vil ikke være med til at skære ned på kernevelfærden. SF og Socialdemokraterne har derfor fremlagt en plan, der vil give 4,15 milliarder til et bedre sundhedsvæsen – og 2 mia. til forebyggelse. Vi har tidligere fastslået, at man kan hente 3,1 milliarder ved afgifter på tobak og usunde fødevarer. Vi vil yderligere hente godt 1 mia. ved omprioriteringer i sygehusvæsnet. Det skal være slut med faste takster mellem de private sygehuse og regionerne. De private sygehuse skal konkurrere mod hinanden, når de skal behandle patienter på vegne af Regionerne. Det skal være slut med ågerpriser, og de private sygehuse skal betale for egne fejloperationer og patienterstatninger, ligesom de offentlige sygehuse gør. Ventetidsgarantien skal differentieres. Det vil sige, at de alvorligt syge skal behandles først. Patienter med mindre skader kan godt vente to måneder på en operation. Det vil give bedre behandling til de alvorligt syge. Patienter, der udebliver fra behandling uden grund, skal betale et gebyr. Udeblevne patienter fører til spildte ressourcer. Afhængig af omfanget af udeblivelsen vil vi indføre gebyrer på mellem 100 og 500 kroner. Det skal samtidigt sikres, at sygehusene kan sælge medicin til patienterne, når de bliver udskrevet. Sygehusene kan p.g.a. deres størrelse købe medicin billigt. Det danske sundhedsvæsen skal naturligvis købe det billigste medicin. Der skal aldrig betales overpris for medicin. S og SF arbejder for et stærkt sundhedsvæsen, der går hånd i hånd med den øvrige velfærd. Vi har brug for et stærkt og kompetent sundhedsvæsen i et moderne velfærdssamfund.