EMNER

Fælles protest fra Vust sendt til amtet

VUST:22 underskrifter blev der sat under en fælles protest fra beboere i Vust til Nordjyllands Amt, inden brevet i weekenden blev sendt afsted. De protesterer mod amtets planer om at udlægge et område til grusgravning nord, øst og syd for Vust, uanset at der efter den første massive protest er blevet indlagt 100 meters ekstra afstand fra graveområdet til landsbyen. De protesterende vil slet ikke have grusgravningen, især af landskabelige grunde og fordi husene erfaringsvis falder i værdi, alene som følge af rygterne om gravning. - Vi er sammen med andre beboere ved at søge fri proces for at sagsøge amtet for erstatning for tabt ejendomsværdi, oplyser en af de protesterende, Niels Westberg. Han tilføjer: - Som det kom frem på brogermødet 11. august, taber huse i nærheden af råstofområder mindst 10 pct. i værdi, bare på rygterne.